Tipes terapie

Tipes terapie

Spilpunte om verskillende tipes terapie te verstaan

Wanneer geestelike en emosionele behoeftes nie bevredig word nie, kan dit aanleiding gee tot 'n magdom kwessies wat dalk 'n ekstra hand nodig het om te versorg. Dit is waar terapiesessies 'n individu kan help om die probleem te hanteer en te hanteer.

Daar is verskillende tipes terapieë. Sommige terapietipes is konvensioneel, terwyl ander baanbreker vir jou geestelike en emosionele gesondheid kan wees.

Wanneer dit by terapietipes, benaderings en modelle kom, is daar nie een grootte wat almal pas nie. Verskillende soorte terapieë pas by verskillende mense met hul individuele stel geestesgesondheidsuitdagings.

Elke vorm van terapie word gerugsteun deur bewyse en navorsing, maar of dit vir 'n individu suksesvol sal wees of nie, hang af van baie faktore, insluitend die vaardigheid van die terapeut.

Op soek na relevante inligting oor watter tipe terapieë is daar vir verskillende probleme en toestande?

Hier is 'n lys van terapietegnieke om jou te help om die regte besluit te neem oor die keuse van die beste geskikte terapie vir jou of iemand wat jy ken wat hulp nodig het.

A


B


 • Gedragsterapie
 • Biopsigososiale Model
 • Breinvlekterapie
 • Bioterugvoerterapie
 • Biblioterapie
 • Kort terapie
 • Grenspersoonlikheidsversteuringsterapie
 • Bio-energetiese analise
 • Liggaam Psigoterapie
 • Liggaam Verstand Psigoterapie

C


 • Kognitiewe Gedragsterapie
 • Paartjieterapie
 • Christelike berading
 • Kognitiewe Prosesseringsterapie
 • Kliëntgesentreerde terapie
 • Komplementêre en alternatiewe medisyne
 • Kritieke Insident Stresbestuur
 • Kernenergieterapie
 • Kristalterapie
 • Kombinasie terapie
 • Deernis-gefokusde terapie
 • Koherensieterapie
 • Samewerkende terapie
 • Chroniese Pynterapie
 • Koafhanklikheidsterapie
 • Kontemplatiewe Psigoterapie
 • Kultureel sensitiewe terapie
 • Konflikoplossingsterapie
 • Kliëntgerigte uitkoms-ingeligte terapie
 • Samewerkende Paarterapie
 • Konstruktivisme Terapie

D


 • Dialektiese gedragsterapie
 • Droom Analise
 • Drama terapie
 • Depressie terapie
 • Droomwerk
 • Ontwikkelingsterapie
 • Dyadiese Ontwikkeling Psigoterapie
 • Dissosiatiewe Identiteitsversteuringsterapie
 • Diepte terapie
 • Diepte hipnose
 • Ontwikkelingsmodel van Paartjieterapie

EN


 • Blootstellingsterapie
 • Eksistensiële terapie
 • Emosionele vryheid tegniek
 • Perde Terapie
 • Emosioneel gefokusde terapie
 • Ervaringsterapie
 • Eklektiese terapie
 • Ekspressiewe Kunsterapie
 • Energieterapie
 • Egostaatterapie
 • Emosionele Mishandeling Terapie
 • EMDR-terapie

F


 • Gesinsterapie
 • Feministiese terapie
 • Filiale terapie
 • Vergifnisterapie
 • Fokusterapie

G


 • Gestaltterapie
 • Gottman metode
 • Dobbelverslawingterapie
 • Begeleide Terapeutiese Beeldspraak

H


ek


 • Interpersoonlike Psigoterapie
 • Interne Gesinsisteemterapie
 • Interpersoonlike Neurobiologie
 • Induksie Terapie
 • Imago Verhoudingsterapie
 • Integrerende terapie
 • Integrale Psigoterapie
 • Intensiewe korttermyn dinamiese psigoterapie

J


 • Jungiaanse terapie

L


 • Lgbtq-terapie

M


 • Mindfulness-gebaseerde kognitiewe terapie
 • Huwelik en Gesinsterapie
 • Bewegingsterapie
 • Motiveringsverbeteringsterapie
 • Multikulturele terapie
 • Metafoorterapie
 • Bedagsaamheid-gebaseerde intervensies
 • Motiverende onderhoudvoering

N


 • Neuropsigologie
 • Geweldlose kommunikasie
 • Narratiewe terapie
 • Neuro-terugvoerterapie
 • Neuro-linguistiese programmeringsterapie

DIE


 • Object Relations Theory

P


 • Pragmaties
 • Psigoanalise
 • Positiewe Sielkunde
 • Psigodinamiese terapie
 • Speelterapie
 • Persoongesentreerde terapie
 • Psigo-opvoeding
 • Psigoanalitiese terapie
 • Ouer Kind Interaksie Terapie
 • Psigosintese
 • Positiewe Psigoterapie
 • Proses-georiënteerde sielkunde
 • Psigobiologiese benadering tot paartjieterapie
 • Ptsd en Traumaterapie
 • Voorhuwelik

R


 • Rasionele Emotiewe Gedragsterapie
 • Werklikheidsterapie
 • Relasionele Psigoterapie
 • Verhoudingsverbeteringsterapie
 • Reichian Breathwork

S


 • Somatiese Ervaring
 • Seksterapie
 • Somatiese terapie
 • Strukturele Gesinsterapie
 • Oplossingsgefokusde Kort Terapie
 • Skema terapie
 • Sensorimotoriese Psigoterapie
 • Somatiese Sielkunde
 • Self Sielkunde
 • Sistemiese terapie
 • Sosiale angsterapie
 • Ondersteunende terapie
 • Sosiale Konstruksionistiese Teorie
 • Sandspel terapie
 • Kraggebaseerde terapie
 • Selfagting terapie
 • Seksuele Mishandeling Terapie
 • Selfmoordterapie
 • Streshanteringsterapie
 • Selfverhoudingsterapie
 • Spiritualiteitsterapie

T


 • Transaksionele Analise
 • Trauma-gefokusde kognitiewe gedragsterapie
 • Terapeutiese intervensie
 • Transpersoonlike Psigoterapie

In


 • Wildernisterapie

Y


Gedeelte: