Gestaltterapie

Ongelukkige Jong Vrou By

In hierdie artikel

Gestaltterapie is 'n beradingspraktyk wat gebruik word om geestelike en emosionele probleme te behandel. Die sleutelkonsepte van die terapie kan verduidelik hoe hierdie beradingstegniek werk.Wat is gestaltterapie?

Volgens kenners is Gestaltterapie 'n beradingstegniek waarin 'n Gestaltterapeut kliënte help om 'nbewustheidvan die sintuie en die liggaam en geestelike en emosionele toestande. Die ontwikkeling van hierdie gevoel van bewustheid is die fokus van hierdie beradingstegniek en word bereik deur die volgende sleutelkonsepte van die terapie:

  Werk relasioneel

Hierdie konsep behels 'n sterk verband tussen die kliënt en die Gestaltterapeut, waarin die terapeut die kliënt se ervaring as deel van sy of haar eie liggaam aanvoel. Die verhouding tussen kliënt en terapeut is krities, maar die terapeut stel nie 'n agenda vir behandeling vas nie.

  Fokus op hier en nou

Volgens hierdie konsep moet terapiesessies op die hede fokus. As 'n kliënt vorige of toekomstige situasies bespreek, moet die bespreking fokus op hoe die kliënt op die huidige oomblik oor daardie situasies voel.

  Fenomenologies te oefen

Hierdie terapie fokus op die lewensgebeure wat die kliënt na elke beradingsessie bring, en hierdie konsep bepaal dat die terapeut die kliënt se ervaring sentraal moet hou en diep daarin moet delf.

  Werk met beliggaming

Hierdie konsep kom uit die teorie dat emosies as fisiese spanning in die liggaam aanwesig is. Om hierdie konsep aan te spreek, kan sommige Gestaltterapie tegnieke behels dat die terapeut asemhaling waarneem, die kliënt nooi om aandag te gee aan 'n bepaalde gebaar, of die persoon te vra om liggaamlike sensasies tydens 'n beradingsessie te evalueer.

  Veldsensitiewe praktyk

Hierdie idee hou vas dat elke gebeurtenis, veelvuldige faktore 'n kliëntervaring veroorsaak. 'n Gestaltterapeut kan respek aan hierdie konsep gee deur kliënte te vra om te verken hoe hul omgewing en vorige verhoudings tot die huidige situasie bygedra het.

  Werk aan kontakprosesse

Hierdie tegniek behels die fokus op 'n kliënt se kontakprosesse, wat is hoe 'n persoon uitreik na die omgewing, of ander mense, om aan behoeftes te voldoen.

  Eksperimentele houding

Hierdie idee behels dat die Gestaltterapeut en die kliënt saamwerk aan eksperimente, waarin 'n kliënt 'n nuwe gedrag probeer om te bepaal of dit help met die skep van 'n soort betekenis of om die kliënt na 'n nuwe vlak van bewustheid te bring. Dit kan ook beskou word as leë stoelterapie, gegewe diestoel werkwat dikwels by gestaltterapietegnieke ingesluit word. Die leë stoel-tegniek behels dat 'n kliënt voorgee dat 'n belangrike persoon in 'n leë stoel voor hulle sit. Deur dialoog werk die kliënt onopgeloste konflik of probleme uit. Leë stoel terapie kan ook dietwee stoele model, waarin 'n kliënt polariteite binne die self kan verken. Byvoorbeeld, een stoel kan 'n begeerte na beheer verteenwoordig, terwyl die ander die teenoorgestelde verteenwoordig. Hierdie metode help kliënte om polariteite in hul algehele gevoel van self te integreer.

Hoe werk Gestaltterapie?

 • Sooskundigesverduidelik het, werk die terapie deur onvoltooide gestalts of situasies uit kliënte se lewens aan te spreek. Gestalteoretici het beweer dat die lewe onbeperkte onopgeloste of onvoltooide situasies bevat. Hierdie onvoltooide gestalt dra by tot disfunksie, maar gestaltterapeute help kliënte om dit op te los.
 • Dit werk ook deur mense te help om 'n holistiese siening van hulself te skep. Dit bewerkstellig dit deur bewustheid van polariteite te bring sodat kliënte hulself nie rigied vanuit 'n eensydige perspektief beskou nie.
 • Gestalt droomteorie werk deur mense toe te laat om hul drome uit te voer sodat hulle hul emosies op 'n beter manier kan uitdruk.
 • Dit help ook mense om 'n bewustheid van disfunksionele kontakstyle of maniere van interaksie met die omgewing en ander te bereik.
 • Laastens kan dit werk deur mense te help om verskillende maniere te ontwikkel om op situasies te reageer deur eksperimente.

Gebruike van gestaltterapie

Hierdie terapie kan gebruik word om 'n reeks sosiale, emosionele en geestesgesondheidsprobleme aan te spreek. 'n Oorsig van dienavorsingwys dat dit vir die volgende gebruik kan word:

 • Behandeling van depressie by beide kinders en volwassenes
 • Verbetering van vertroue vlakke
 • Ontwikkel kommunikasievaardighede
 • Vermindering van angs by volwassenes
 • Behandeling van depressie en angs onder bejaardes
 • Assisteer metkonflikoplossing
 • Behandeling van nagmerries, hoofsaaklik deur die Gestalt-tegniek van helder drome

'n Saakstudeergevind dat hierdie terapie ook nuttig was vir 'n kliënt wat gediagnoseer is met bipolêre versteuring en dwelmgebruik versteurings. Hierdie vorm van behandeling het hom gehelp om onvervulde behoeftes te identifiseer en sy algehele welstand verbeter.

Bekommernisse en beperkings van gestaltterapie

Terwyl Gestalt-praktyk op verskeie probleme toegepas kan word, is dit ook noodsaaklik om die beperkings van Gestaltterapie in ag te neem. Sooskundigesverduidelik het, is baie navorsing met Gestalt-groepterapie-aktiwiteite eerder as individuele beradingsessies. Die terapie kan effektief wees vir individuele mense, maar meer studies is nodig om te bevestig dat hierdie terapiemodel effektief is. Verder, sommigenavorsingtoon dat Gestalt-tegnieke nie effektief is vir gevangenes wat aan psigopatologie ly nie, dus is die benadering moontlik nie nuttig vir ernstige sielkundige probleme nie. Daar is 'n plek vir Gestalteorie in berading. Tog, totdat meer navorsing gedoen word, is dit moeilik om met sekerheid te sê dat hierdie metode net so effektief is as ander, hoogs-navorsde terapieë.

Hoe om voor te berei vir gestaltterapie

Gegewe die feit dat hierdie terapie daarop fokus om groter bewustheid te ontwikkel en met nuwe gedrag te eksperimenteer, moet jy voorberei om 'n Gestaltterapiesessie met 'n oop gemoed te benader. Jy moet ook voorberei vir die moontlikheid dat terapie dalk vereis dat jy buite jou gemaksone stap om onopgeloste situasies uit jou lewe te verken. Verder moet jy na terapie kom, gereed om jou storie te deel. Gestaltterapeute stel belang in jou persoonlike ervaring en sal van jou verwag om dit te deel.

Wat om te verwag van gestaltterapie

 • Aangesien hierdie terapie sy fokus op fenomenologie het, of kliënte se unieke ervarings en persepsies, moet jy verwag dat jou terapiesessie sal begin met dat jy jou storie vertel soos jy dit sien.
 • Jouterapeutsal met jou kontak maak en op jou beradingsreis saamgaan, maar jy moet nie van hulle verwag om bloot raad te gee of vir jou te vertel wat jy moet doen nie.
 • Jy kan ook verwag om betrokke te raak by spesifieke gestaltterapie tegnieke en aktiwiteite, soos die oplossing van konflik deur leë stoel berading of om jou aandag op jou liggaamlike sensasies en reaksies te fokus terwyl jy jou storie vertel.
 • Jy kan van jou terapeut verwag om verskeie eksperimente van hierdie aard te gebruik om te bepaal of hulle jou toelaat om groter bewustheid te bereik.

As die Gestalt-tegniek voordelig vir jou situasie lyk, kan jy 'n terapeut vind wat hierdie metode deur die Gestaltterapie-netwerk beoefen. Jy kan ook 'n plaaslike geestesgesondheidskliniek of sielkundepraktyk kontak en vra om te werk wie 'n opgeleide terapeut in gestaltterapietegnieke is.