ABT-terapie: aanhegtingsgebaseerde terapie

Skoot Van

In hierdie artikel

Aanhegtingsgebaseerde terapie of ABT is 'n vorm van psigoanalitiese psigoterapie wat in gehegtheidsteorie ingelig word. Hierdie terapie verklaar dat vroeë kinderjare verhoudings 'n basis vorm vir al ons verhoudings selfs as 'n volwassene. As ons behoeftes nie in ons vroeë verhoudings voorsien is nie, sal ons probleme ervaar soos vrees vir verwerping of toewyding,jaloesie, of woede kwessies.Wat is aanhegtingsgebaseerde terapie?

ABT is gebaseer op die gehegtheidsteorie geformuleer deur dr. John Bowlby, 'n Britse psigiater en 'n psigoanalis. Hy het die idee voorgestel dat as vroeë versorgers na die behoeftes van 'n kind kan omsien, die kind voortgaan om 'n veilige gehegtheidstyl te bou.

Hierdie kind sal ook later sonder veel probleme vertrouende, liefdevolle verhoudings kan vorm. As 'n kind voel dat sy behoeftes nie deur sy opsigter bevredig is nie as gevolg van byvoorbeeld verwaarlosing, verlating of kritiek, sal een van twee dinge gebeur. Die kind sal óf:

 • leer om nie ander mense te vertrou nie en probeer om alles op sy eie te versorg, en vorm sodoende 'nvermydende gehegtheidstyl, of
 • sal 'n intense vrees vir verlating ontwikkel en 'n onseker gehegtheidstyl vorm.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit nie die kwaliteit van sorg is wat so noodsaaklik is in hoe kinders vorm nieaanhegtingstyle, maar of 'n kind ervaar dat daar in sy behoeftes voorsien word.

Byvoorbeeld, as 'n liefdevolle ouer hul kind na 'n hospitaal neem vir 'n operasie, kan die kind dit as verlating ervaar selfs wanneer die kind se ouer met die beste bedoelings opgetree het.

By volwassenes word die volgende 4 style van aanhegting gevind:

  Veilig:Lae angs, gemaklik met intimiteit, geen vrees vir verwerping nie Angstig-behep:Vrees verwerping, onvoorspelbaar, behoeftig Afwysend-vermydend:Hoë vermyding, lae angs, ongemaklik met nabyheid Onopgelos-ongeorganiseerd:Kan nie duld nieemosionele intimiteit, onopgeloste emosies, antisosiaal

Hier is 'n paarnavorsingwat ook lig werp op gehegtheidstyl gebaseer op geslagsverskille.

Tipes aanhegtingsgebaseerde terapieë

ABT-terapie kan met volwassenes en kinders gebruik word. Wanneer 'n kind probleme met aanhegtingskwessies het, kan gehegtheidsgefokusde gesinsterapie aan die hele gesin gegee word om byvoorbeeld vertroue te herbou.

Wanneer hierdie terapeutiese benadering met volwassenes gebruik word, kan die terapeut 'n individu help om 'n veilige verhouding te vorm wat daarop gemik is om gehegtheidskwessies op te los.

Alhoewel aanhegtingsgebaseerde terapie algemeen gebruik word om hegte verhoudings tussen familielede of romantiese vennote te genees, kan dit ook gebruik word om 'n persoon te help om beter verhoudings by die werk of met vriende te vorm.

Die afgelope tyd is ook baie selfhelpboeke gepubliseer wat die beginsels van aanhegtingsgebaseerde psigoterapie gebruik. Sulke boeke het hoofsaaklik daarop gefokus om mense met hul romantiese verhoudings te help.

Hoe aanhegtingsgebaseerde terapie werk

Alhoewel daar geen formele aanhegtingsterapietegnieke of gestandaardiseerde protokolle in hierdie terapeutiese benadering is nie, het dit nietemin twee belangrike doelwitte.

 • Eerstens poog die terapie om 'n veilige verhouding tussen die terapeut en die kliënt te vorm.

Die kwaliteit van die terapeutiese verhouding is waarskynlik die belangrikste faktor wat die sukses van die terapie voorspel. Die veeleisende taak van die terapeut is om die kliënt nie net verstaan ​​nie, maar ten volle ondersteun te laat voel.

Wanneer dit gebeur, kan die kliënt hierdie veilige basis gebruik om verskeie gedrag te verken en gesonder maniere te vorm om op sy omgewing te reageer. Wanneer aanhegtingsgerigte terapie met 'n gesin of 'n egpaar gebruik word, is dit daarop gemik om die verhouding tussen 'n kind en 'n ouer of tussen gades meer te versterk as tussen die terapeut en die kliënt.

 • Nadat hierdie veilige verhouding gevorm is, help die terapeut die kliënt om verlore vermoëns terug te eis. Dit is die tweede doelwit van aanhegtingsgebaseerde terapie.

Gevolglik sal die kliënt nuwe maniere leer van dink en optree in verhoudings asook beter maniere om sy emosies te reguleer en homself te kalmeer. Die kliënt moet ook leer om sy nuutgevormde verhoudingsvaardighede uit die dokter se kantoor na die regte wêreld te neem.

Enige menslike verhouding vanouer-kind verhoudingsaan vriendskappe enromantiese verhoudingsen werksverhoudings moet gebruik word as 'n geleentheid om te oefen.

Gebruike van aanhegtingsgebaseerde terapie

Sommige van die algemene gebruike van hierdie terapie sluit in:

 • Terapie vir die gesinne van aangenome kinders wat dalk sukkel om hul plek in 'n nuwe gesin te vind.
 • Aanhegtingsgebaseerde gesinsterapie word ook gereeld gebruik om selfmoord- of depressiewe kinders en tieners of kinders wat een of ander trauma ervaar het, soos ouerverlating of die dood van 'n geliefde, te behandel. Dit word soms gedoen met:
 • aanhegtingsgebaseerde gesinsterapie-intervensies
 • gesinsterapie-aktiwiteite om vertroue te bou
 • Aanhegtingsgebaseerde gesinsterapie kan gebruik word met kinders wat verskeie gedragskwessies soos aggressie toon of dit moeilik vind om te konsentreer of stil te sit.
 • Gehegtheidgebaseerde terapie vir volwassenes kan gebruik word met paartjies wat egskeiding oorweeg of herstel van ontrouheid.
 • Dit word ook algemeen gebruik met individue wat ervaar hetbeledigende verhoudings, vind dit moeilik om blywende romantiese verhoudings te vorm, of wat afknouery by die werk ervaar.
 • Baie mense wat onlangs ouers geword het, wend hulle tot ABT-terapie omdat ouerskap hul eie pynlike kinderherinneringe na die oppervlak kan bring. In hierdie gevalle kan dit gebruik word om die kliënt s'n te ondersteun en te versterkouerskapvaardighede.

Bekommernisse en beperkings van aanhegtingsgebaseerde terapie

Die aanhangsels wat mense vroeg in hul lewe vorm, is sekerlik van groot betekenis, maar sommige aanhegtingsgebaseerde terapeute is gekritiseer omdat hulle te veel op aanhegtingskwessies fokus ten koste van die herkenning en behandeling van ander kwessies soos foutiewe denke of oortuigings.

Sommige wetenskaplikes sê ook dat die terapie te veel fokus op vroeë aanhegtingsverhoudings in plaas van huidige.

Hoe om voor te berei vir die aanhegtingsgebaseerde terapie

Aangesien die vorming van 'n noue verhouding met die terapeut die kern van hierdie terapie is, is dit noodsaaklik om 'n terapeut te vind wat by jou pas. Vra of jy 'n gratis aanvanklike konsultasie kan hê met die sielkundige of berader wat jy oorweeg om te sien of jy 'n goeie pasmaat is.

Maak seker dat die terapeut wat jy gekies het opgelei is in aanhegtingsgebaseerde terapie.

Wat om te verwag van aanhegtingsgebaseerde terapie

ABT is tipies 'n kort terapie wat nie 'n langtermyn-verbintenis vereis nie. Verwag om 'n hegte, ondersteunende verhouding met die terapeut te vorm tydens terapie aangesien daar van die terapeut verwag word om te funksioneer as 'n veilige basis wat jou sal help om jou gehegtheidskwessies op te los.

Jy kan ook verwag dat jy baie van jou kindertydkwessies moet bespreek en hoe dit in jou huidige verhouding weerspieël kan word. In terapie kry mense gewoonlik 'n beter begrip van hulself en wat hul verhoudingsprobleme veroorsaak. Die meeste mense rapporteer dat die kwaliteit van hul verhoudings verbeter as gevolg van die terapie.