Motiverende onderhoudvoering

Meisie wat van haar probleme met terapie vertel

In hierdie artikel

Dwelmmisbruik is 'n kwessie waarmee baie mense regoor die wêreld worstel. Sodra verslaafde individue soms kan voel asof daar geen kans is dat hulle ooit sal herstel nie. Daar is egter baie verskillende maniere waarop 'n persoon hulp kan soek deur rehabilitasie en terapie. Navorsing het getoon dat wanneer 'n terapeut motiverende onderhoudvoering as hul spesifieke vorm van terapeutiese modaliteit gebruik, die individu 'n beter kans op herstel het.Wat is motiverende onderhoudvoering?

Volgens 'n onlangsedefinisie van motiverende onderhoudvoering, dit is 'n samewerkende, persoongesentreerde vorm van leiding om motivering vir verandering te ontlok en te versterk. Motiverende onderhoudvoering is 'n tegniek wat gereeld met dwelmmisbruikpasiënte gebruik word en is 'n korttermyn-beradingsmetode. Dit is bedoel om verandering binne die individu te help bevorder en hulle te help om die motivering te vind wat hulle nodig het om sekere gedrag te verander, asook om ambivalente gevoelens en onsekerhede op te los. Hierdietipe terapiehelp individue om na persoonlike doelwitte te werk terwyl hulle die probleme wat met verandering gepaardgaan, in ag neem. Motiverende onderhoudvoering bou voort op Carl Rogers se optimistiese en humanistiese teorieë oor mense se vermoëns om vrye keuse uit te oefen en deur 'n proses van selfaktualisering te verander.

Hoe motiverende onderhoudvoering werk

Motiverende onderhoudvoering werk deur 'n persoon se outonomie in besluitneming aan te moedig waar die terapeut:

 • dien as 'n gids, wat die individu se sterkpunte en aspirasies verduidelik
 • luister na hul bekommernisse en bekommernisse,
 • verhoog hul vertroue in hul eie individuele vermoë om verandering te skep, en
 • kom saam om saam te werk aan 'n plan vir verandering.

Dieselfbeskikkingsteorieis 'n relevante sielkundige teorie wat verduidelik hoe en hoekom motiverende onderhoudvoering werk. Volgens hierdie teorie is mense meer geneig om te verander as daar aan hul drie basiese sielkundige behoeftes aandag gegee word:

 • Besluitnemingsoutonomie
 • Gevoel van beheer en bevoegdheid om die verandering te maak
 • Verwantskap en gevoel om deur sleutelpersone ondersteun te word

Wanneer ons onsself hoor praat oor verandering, lei dit tot 'n aansienlike toename in ons motivering om verandering te skep. Dit staan ​​bekend as 'verander praat'. 'n Terapeut kan help om veranderingsgesprek aan te moedig met die manier waarop hulle terapie benader. Daar is 4gesonde kommunikasievaardighedewat 'n terapeut sal gebruik om 'veranderingspraatjies' te ondersteun en te versterk. Dit staan ​​ook bekend as OARS:

  Oop-einde vrae Bevestig Reflektiewe luister Opsomming

Behalwe om op die gebruik van OARS te fokus, beoefen 'n terapeut ook motiverende onderhoudvoering met 5 spesifieke beginsels in gedagte. Dit sluit in:

 1. Druk empatie uit deur reflektiewe luister.
 2. Ontwikkel 'n teenstrydigheid tussen 'n individu se doelwitte of waardes en hul huidige gedrag.
 3. Vermy argumente en direkte konfrontasie.
 4. Pas aan by hul weerstand eerder as om dit direk teë te staan.
 5. Ondersteun selfdoeltreffendheid en optimisme

Soos die naam aandui, kan die proses soms soos 'n onderhoud lyk as gevolg van die spesifieke motiverende onderhoudvrae wat 'n terapeut aan die individu sal vra en die antwoorde wat 'n terapeut verskaf. Skaalvrae word ook gereeld in motiverende onderhoudvoering gebruik. Byvoorbeeld, wanneer 'n doelwit vir verandering bespreek word wat in die bespreekte plan uiteengesit is, kan 'n terapeut 'n vraag vra, soos:

' Op die skaal van 0 tot 100, hoeveel wil jy nou hierdie verandering maak?'

Dit help om te bepaal waar die individu in die proses van verandering is en hoe gemotiveerd hulle werklik is (lees meer oor diekonsep van motiveringhier).

Motiverende onderhoudvoering en die stadiums van verandering

  Voorbetragtingstadium-Die vroegste stadium waar die individu negatiewe kwessies in die gesig staar wat verband hou met dwelmmisbruik. Daar is min of geen motivering hier om hulself te verander nie, aangesien die probleem nie as so ernstig beskou word nie. Kontemplasiestadium-Hierdie individu begin die probleem as ernstig ervaar en begin daaraan dink om veranderinge in hul gedrag aan te bring. Voorbereidingstadium-Die individu het hom daartoe verbind om 'n verandering te maak en 'n plan word ontwikkel, maar geen formele aksie vind plaas nie. Aksie stadium-Daar is aktiewe betrokkenheid om die gedrag te verander. Individue kan ook hulp van buite soek. Onderhoudstadium-Individu bestuur gedrag doeltreffend vir 'n minimum tydperk van 6 maande. Beëindiging Stadium-Al die vereiste positiewe veranderinge het plaasgevind en die individu gaan voort om te verbeter.

Gebruike van motiverende onderhoudvoering

 • Dit is oorspronklik in die 1980's in die omgewing van behandeling vir alkoholverslawing gebruik en word steeds vir hierdie spesifieke probleem gebruik.
 • Dit word egter ook gebruik om individue te help behandel wat met chroniese siektes soos diabetes, lupus en ander outo-immuunafwykings sukkel.
 • Wanneer jy vir 'n groot lewensgebeurtenis/verandering voorberei, kan dit nuttig wees, soos 'n naderende egskeiding of landloop.
 • Ten slotte, dit is effektief om individue te help om uiterste emosies soos woede en hartseer te bestuur wat in die pad staan ​​van vordering tot verandering in hul lewe.

Dit is 'n terapeutiese styl wat sedert sy ontstaan ​​gegroei het en al hoe meer mense help om veranderinge in hul lewens te maak.

Bekommernisse en beperkings van motiverende onderhoudvoering

Met positief gemotiveerde mense,studieshet merkwaardige veranderinge in fisiologiese en sielkundige siektes getoon. Soos met alle dinge in die lewe en terapie, is daar perke aan motiverende onderhoudvoering. Die grootste ding om te oorweeg is 'is die individu gereed en gewillig?' Hulle is uiteindelik die een wat die verandering in hul lewe maak. As hulle aanhou om dieselfde skaalvrae presies op dieselfde manier te beantwoord en geen tekens van motivering toon om verandering in hulself te ontlok nie, sal dit nie werk nie. Hulle is die kondukteur na die trein en 'n terapeut probeer hulle help om die spore af te beweeg. As hulle daar stil staan ​​sonder enige beweging, sal motiverende onderhoudvoering nie werk nie. Daar moet 'n sekere mate van inkoop van die individu wees sodat motiverende onderhoudvoering doeltreffend kan wees.

Hoe om voor te berei vir motiverende onderhoudvoering

Om voor te berei vir motiverende onderhoudvoering met 'n terapeut, moet die individu werklik hulself afvra of hulle gereed en gewillig is om die werk te doen.

 • Wil ek werklik 'n verandering in my lewe maak en hierdie probleme oorkom?
 • Voel ek dat dit die regte terapeut vir my is?

Die individu moet hul navorsing doen en die vrae oor 'n terapeut vra wat hulle gemaklik sal laat voel. As die terapeut 'n biografie het wat hulle aanlyn kan lees, kyk dan daarna. As hulle meer gemaklik voel met 'n wyfie bo 'n mannetjie, maak seker dat hulle die regte geslag kies wanneerdie keuse van 'n terapeut. Maak seker dat hulle die regte opleiding en ondervinding het wat nodig is om die probleem wat die individu in die gesig staar aan te pak. Om vir terapie voor te berei deur die navorsing te doen en die vrae te vra, sal die proses baie gladder laat verloop sodra dit begin is.

Wat om te verwag van motiverende onderhoudvoering

Verwagtinge in terapie met die gebruik van motiverende onderhoudvoering is soortgelyk aan enige ander soort terapeutiese behandeling.

 • Verwag individuele een-tot-een sessies, moontlik groepsessies indien nodig/voorgestel.
 • Wees voorbereid vir 'n onderhoudagtige omgewing met baie verkennende vrae. Wees gereed vir skaalvrae wat help om vlakke van motivering en verandering te assesseer.
 • Maar die belangrikste ding om te verwag is om gereed en gewillig te wees om die harde werk individueel in te sit, nie net in sessies nie, maar ook buite sessies.

Motiverende onderhoudvoering help 'n individu om uit te vind wat hulle tot verandering motiveer en help hulle om met doelwitte vorendag te kom en te werk aan die proses van verandering in samewerking met 'n terapeut wat opleiding en kennis het in die modaliteit van motiverende onderhoudvoering. 'n Individu sal uiteindelik leer om binne hulself te kyk en hul onderliggende motivering te vind om positiewe lewensveranderende verandering te skep.