Gesinsterapie

Gelukkige gesin sit op terapiesessie deur vroulike berader

In hierdie artikel

Familieverhoudings definieer ons en vorm wie ons word.Binne ons gesinne leer ons nie net die taal wat ons praat nie, maar vorm ook gewoontes en ons persoonlikheid.

Soms probeer ons om meer soos ons familielede te wees, terwyl ons ander kere probeer om so anders as moontlik te wees. Ons het dalk 'n gesin wat ons help om te leer hoe om te kommunikeer, te vormgesonde verhoudingsen omgaan met die lewe.

Wanneer dit nie die geval is nie, kan gesinsterapie 'n oplossing wees.

Wat is gesinsterapie?

Volgens die definisie van gesinsterapie , dit is 'n spesiale benadering in psigoterapie wat gesinne, en individue help om te groei en te ontwikkel, ongeag hul familiegeskiedenis.

Nou, die volgende vraag wat ontstaan ​​is - hoe is gesinsterapie 'n behandelingsopsie?

Wel, 'n gesinsterapeut probeer die gesin help om meer bruikbaar te vindmaniere om hul probleme op te losen fundamentele kwessies hanteer.

Die probleem word beskou as 'n gevolg van die gesin as geheel, en daarom vra die oplossing om almal se betrokkenheid.

Die doel is om die gesin te help om deur hul probleme te werk en 'n beter funksionerende huisomgewing te skep.

Hoe werk gesinsterapie?

Daar is tipies een familielid wat die simptome vertoon (genoem die geïdentifiseerde pasiënt).

Die geïdentifiseerde pasiënt is tradisioneel 'n adolessent of kind, maar altyd die mees sensitiewe en ontvanklikste persoon vir gesinsprobleme.

Hierdie persoon is gewoonlik die rede waarom die gesin 'n beroep doen om hulp in 'n fix hom/haar benadering.

Tipies sal die gesin begin deur een probleem aan te spreek wat toegeskryf word aan die persoon wat een of ander simptome het (angs, verslawing, ens.). In die loop van verskeie sessies sal bykomende probleme egter opduik en hul verband met die aanvanklike klagte.

In hierdie terapie word die gesin beskou as 'n lewende organisme waarin alles verbind is. Daarom moet die benadering tot die probleem 'n holistiese een wees.

’n Verandering in een deel van die gesinsisteem raak ander dele van die sisteem en gesin as geheel. Daarom, indien moontlik, moet al die familielede betrokke wees by dieterapie proses. Nie almal is egter gemotiveer om te verander nie, en die terapeut sal saamwerk met diegene wat bereid is om deel te neem.

Deursaam met 'n gesinsterapeut, kom die gesin om te verstaan ​​wat elke lid se rol in die skepping van die probleem is.

Sodra almal verantwoordelikheid vir hul dade geneem het, kan die genesingsproses begin. Deur huweliks- en gesinsterapieprogramme kan lede nuwe, meer funksionele maniere vind om te hanteer.

Los die konflikte outomaties opof om te bepaal wie reg en verkeerd is, is nie wat in hierdie terapie gebeur nie.

Hier is hoe gesinsterapie help:

 • Dit verhoog die vlak van begrip onder familielede
 • Dit versterk die bande tussen lede
 • Dit laat groter vertroue op mekaar toe tydens moeilike tye.

Tipes gesinsterapie

Dit is gebaseer op gesinsisteemteorie wat veronderstel dat individue nie verwyder kan word van die netwerk van ander individue met wie hulle interaksie het nie.

Gesinsverhoudings word beklemtoon as 'n uiters belangrike faktor in persoonlike welstand. Gesinsinteraksies kan 'n sterker verband bevorder en help om kwessies en probleme te oorkom, daarom is dit die fokus van hierdie terapie, ongeag die verskillendetipes gesinsterapie.

Multidimensionele gesinsterapie (MDFT)

Dit is 'n multi-komponent terapieprogram wat deuropgeleide terapeutein individuele en gesinsomgewings.

Dit is 'n gesinsgebaseerde behandeling wat algemeen gebruik word vir:

 • Adolessente dwelmgebruik
 • Hoërisiko seksuele gedrag
 • Skool probleme
 • Misdadigheidsprobleme

Die terapeut gee ewe veel aandag aan vier hoofareas:

 1. Adolessent
 2. Ouer
 3. Familie
 4. Gemeenskap

Terapiesessies vind van een tot drie keer per week plaas, gewoonlik vir 'n tydperk van 3-6 maande.

MDFT-sessies sluit afsonderlike sessies met die jeug, ouers en sessies met ouers en jeug saam in, beide in binnepasiënt- en buitepasiënt-omgewings.

Kort Strategiese Gesinsterapie (BSFT)

Dit is 'n korttermyn, psigoterapeutiese intervensie wat geskep is om die unieke sterk- en swakpunte van minderheidjeug en -gesinne, veral Hispanic, aan te spreek.

BSFT is 'n kombinasie van strukturele en strategiese gesinsterapie-benaderings wat gerig is op jeugdiges 6-17 jaar.

Ontwerp om die lewens van adolessente te verbeter deur:

 • Help hulle om dwelmmisbruik te verminder of uit te skakel
 • Verbetering van gesinsfunksionering
 • Effektief in die voorkoming en vermindering van gedragsprobleme
 • Fasilitering van gesinsamewerking in die algemeen

Strukturele gesinsterapie

Dit fokus op patrone, grense en verhoudings om die gesinstruktuur as geheel en sy subsisteme te ondersoek.

Die benadering vra vir begrip en rekonstruksie van die gesinstruktuur, soos die naam aandui.

Die struktuurteorie argumenteer dat deur die struktuur van a te veranderdisfunksionele gesin, sal hul interaksies verbeter en die probleem opgelos word.

Deur middel van aktiwiteite werk die terapeut daaraan om die sisteem te versterk deur die lede te help om toepaslike grense te stel en 'n meer operasionele struktuur daar te stel.

Strategiese gesinsterapie

Dit plaas fokus op:

 • Gesinsprosesse
 • Kommunikasie
 • Probleemoplossingspatrone

In vergelyking met strukturele gesinsterapie, soek 'n strategiese terapeut na die probleem en die oplossing in die relasionele strategieë en interaksies binne die gesin.

Strategiese gesinsterapie begin met die aanname dat verandering verkry kan word sonder 'n intensiewe ontleding van die probleembron.

Die fokus word geplaas op die verandering van die gesinslede se interaksies deur die individu te veranderpatrone van kommunikasieen die skep van nuwe strategieë om die probleem te benader.

Dit is gewoonlik korter en behels meer huiswerk wat ontwerp is om die gesin te help om hul perspektief van die probleem aan te pas.

Wat om te verwag in gesinsterapie?

Ideaal gesproke sou alle familielede gewillig en in staat wees om aan sessies deel te neem aangesien die kanse om die probleem op te los aansienlik toeneem.

Na die aanvanklike evaluering sal die terapeut 'n besluit neem met wie om voort te gaan saamwerk. Dit kan meer vrugbaar wees om aan te hou werk met slegs die individu of 'n paar familielede eerder as die gesin as 'n geheel.

Daarbenewens kan terapie uitgevoer word met slegs die mense wat bereid is om na sessies te kom en deel te neem.

Meestal sal die gesin een keer per week met die terapeut vergader.

Die werk vind plaas in sessies en buite hulle.

Die gedeelte van die werk wat tydens die sessies gedoen word, is gekonsentreer op:

 • uitbrei oor die probleem,
 • die oorsake te verstaan ​​en die oplossings te vind.

Sessies is 'n tyd om ook op gesin se sterkpunte te fokus, soos omgee en mekaar te beskerm. Aangesien die sessie gewoonlik net 'n paar uur per week is, kan gesinsterapeute of gesinsberaders huiswerk voorskryf. Opdragte wat gegee word, kan die gesin as geheel of slegs 'n paar lede betrek.

Gesinslede moet verstaan ​​dat terapie verandering impliseer en dat hulle moet verwag om verantwoordelikheid vir die oplossing te aanvaar.

Terapie aktiwiteite en tegniekekan van enige ander psigoterapie-modaliteite geleen word solank dit winsgewend is vir daardie spesifieke situasie.

Die oefeninge kan wees van:

 • kognitiewe gedragsterapie
 • transaksionele analise
 • eksistensiële terapie

Enige terapie solank dit tydig en relevant is vir daardie spesifieke gesin.

Voordele en gebruike van gesinsterapie

Hoekom is gesinsterapie belangrik? Op watter maniere maak dit 'n verskil? Kyk na hierdie voordele van die terapie om te weet hoekom 'n mens dit nie moet misloop nie:

 • Nuttig wanneer daar 'n gesinsuitdaging is, soos om die dood van 'n familielid te bedroef
 • Een van die uitdagings wat die beste aangespreek word met gesinsterapie of gesinsberading is egskeiding
 • Bekendstelling van nuwe gesinslede aan die gesinsisteem (stiefouers en broers en susters).
 • Die aanspreek van konflikte enmoeilike verhoudingsgehoor en aanvaar te voel
 • Waardering van geslote
 • Beter kommunikasie, en funksioneer
 • Effektief om die voorkoming en uitskakeling van middelmisbruik by adolessente te verhoog
 • 'n Goeie keuse om finansiële of huweliksgeskille aan te pak
 • Behulpsaam om die geestesongesteldheid van 'n familielid te hanteer
 • Help om nuwe maniere te vind om die familielid te ondersteun
 • Gesinslede kan gesinsterapie soek al het die persoon met 'n probleem (bv. geïdentifiseerde pasiënt) nie individuele terapie gesoek nie

Ons kan sê dit is nuttig in enige situasie waar daar woede, hartseer of konflik binne die gesin is.

Navorsingstel voor dat gesinsterapie as 'n behandelingsopsie die aantal gesondheidsorgbesoeke kan verminder, veral vir diegene wat dit gereeld gebruik.

Beperkings van gesinsterapie

Daar is 'n paar gevalle waar individuele terapie vir een of meer familielede 'n beter geskikte oplossing kan wees.

 • Wanneer daar nie genoeg lede is wat gemotiveer is om aan te sluit en aktiewe rolle in die proses te neem nie
 • Dit is beter gepas wanneer lede weens geestelike of fisiese uitdagings nie by sessies kan aansluit nie
 • Dit word verkies wanneer daar 'n kans is vir gesinsterapie om temperamentele interaksies tydens sessies aan te wakker wat betrokke mense in gevaar kan stel.

Gesinsterapie kan veral delikaat wees vir adolessente of kinders aangesien hulle dalk nie meganismes ontwikkel het om komplekse en ontstellende interaksies wat tydens sessies opduik, te hanteer nie.

Om hierdie rede kan dit 'n beter opsie wees om individuele behandeling vir hulle en ouers afsonderlik by te voeg of te kies.

Hoe om voor te berei vir gesinsterapie?

Wanneer u hierdie terapie kies, dink aan of dit 'n goeie pas vir u gesin sal wees.

Watter soort terapeut sal die beste geskik wees?

As jy die geleentheid het om uit verskeie mense in jou area te kies, oorweeg hul kwalifikasies en ondervinding.

Vra jou primêre sorg dokter of vriende en familie vir 'n aanbeveling, want dit kan gewoonlik lei tot die ontdekking van 'n paar talentvolle professionele persone met 'n bewese sukses rekord.

Dinge om te oorweeg voordat 'n afspraak gemaak word:

  Lisensie en onderwys– is hulle gelisensieer om in jou staat te praktiseer? Ervaring– hoeveel ondervinding het hulle om met gesinne te werk wat soortgelyke probleme ervaar en wat is hul sukses? Prys– hoeveel kos gesinsterapie? Sal jou versekering die koste dek? Beskikbaarheid– sal jy 'n gereelde skedule kan handhaaf gebaseer op jou gesin en die terapeut se beskikbaarheid? Individuele benadering– kyk of hulle 'n gratis konsultasie aanbied om hul styl te leer ken en hoe goed dit by jou gesin pas.

Om 'n dokter aanlyn te vind, kan ook 'n opsie wees as dit iets is waarmee u gesin gemaklik is.

In 'n aanlyn omgewing sal die terapeut egter 'n moeilike tyd hê om 'n ingewikkelde netwerk van verbale ennieverbale interaksies.

Aanlyn gesinsterapie is beter geskik vir paartjies eerder as groot gesinne.

Voor die bywoning van die afspraak wat gemaak is, indien moontlik, berei die lid voor met die simptome deur ondersteuning en begrip te verskaf.

Hulle identifiseer heel waarskynlik met die probleem, daarom is gesinsondersteuning om by die sessie in te gaan van onskatbare waarde. Dit is buitengewoon belangrik as kinders betrokke is, aangesien hulle geneig is om hulself meer te blameer as wat hulle demonstreer.

Hierdie terapie kan 'n oplossing wees wat jou gesin nodig het.

Hoe meer lede bereid is om te verbind en deel te neem hoe groter is die kanse op sukses.