ACT-terapie: Aanvaarding- en toewydingsterapie

Jong vroulike sielkundige werk saam met Indiese man in moderne kantoor

In hierdie artikel

Terwyl baie terapeutiese benaderings ons leer om ons denkprosesse of hoe ons voel te verander, neem Aanvaarding en Toewyding Terapie (ACT) 'n heel ander benadering: dit verklaar dat om te probeer om ons emosies te onderdruk of ons oortuigings te verander, eintlik sleg vir ons kan wees, en ons doelwit behoort in baie gevalle te wees om ons denke, oortuigings en emosies te aanvaar. Hierdie terapie gaan selfs so ver as om te sê dat ons ons ongewenste ervarings moet omhels.Daar word dikwels na hierdie terapie verwys as 'n 'derde golf' vorm van terapie wat die ontwikkeling van bewustheidsvaardighede beklemtoon in plaas van om simptome te verminder.

Wat is aanvaardings- en toewydingsterapie of ACT-terapie?

Dit is in 1982 ontwikkel deur dr. Steven C. Hayes. Dit is 'n empiries-gebaseerde terapie wat die beginsels van bewustheid, gedrags- en kognitiewe-gedragsterapie (CBT) gebruik om sielkundige buigsaamheid en aanvaarding by mense te verhoog.

CBT vs. ACT

Net soos in CBT, lei ACT-sielkunde kliënte om 'n bewustheid van hul oortuigings en selfgesprek te ontwikkel. Alhoewel CBT 'n persoon leer om hul foutiewe oortuigings en gedagtes te verander, sê ACT dat nie al ons emosies en gedagtes verander kan of moet word nie.

In plaas daarvan vra aanvaardings- en toewydingsterapie 'n persoon om nie hul emosies of gedagtes as goed of sleg te bestempel nie, maar om vir hulle oop te maak, selfs al voel hulle aanvanklik onaangenaam.

Baie mense gebruik ook ACT as 'n akroniem:

  Aaanvaar jou reaksies en om ten volle teenwoordig te wees in die oomblik Com 'n gewaardeerde rigting te kies (of op te tree volgens ons hoofwaardes) Tmy optrede

Hoofbeginsels van aanvaarding en toewydingsterapie

Hierdie terapie kan gelewer word individueel of in 'n groepformaat , en dit was toegepas op mense van alle ouderdomme. 'n Tipiese terapiesessie wissel ietwat na gelang van die probleme behandel word, maar die algemene beginsels is steeds dieselfde.

Die ACT-model het ses kernbeginsels wat altyd gebruik word, ongeag die fokus van die terapie. Dit sluit in:

  Kontak die huidige oomblik:Om ten volle teenwoordig te wees is 'n hoeksteen van bewustheid en verwys na 'n poging om ten volle te fokus op die hier en nou in plaas van die toekoms of die verlede. Defusie: Defusie, of kyk na jou denke, verwys na die doelwit om te leer om onsself van ons gedagtes en herinneringe te skei. Aanvaarding:ACT-terapie glo dat gedagtes net woorde is wat kom en gaan en dat dit nie nodig is dat ons daarin verstrengel raak nie. In terapie kan 'n persoon leer om sy gedagtes waar te neem en om byvoorbeeld vir homself te sê dat 'Ek dink dat ek lui is. Ek noem myself nie so nie.' Aanvaarding beteken om oop te maak vir ons emosies en gedagtes, selfs wanneer ons nie daarvan hou nie. Self-as-konteks:Dit verwys na 'n waarnemende self wat ten volle bewus is van wat ons dink of voel. Waardes:Dit word as 'n kompas gesien, want hulle gee ons 'n rigting en vertel ons wat regtig vir ons saak maak. Toegewyde optrede:Dit verwys daarna om deur ons waardes gelei te word.

Hoe aanvaarding en toewyding terapie werk

Aanvaarding en toewyding terapie tegnieke, oefeninge en metafore is talle. Sommige hiervan sluit byvoorbeeld in:

In die gesig staar die huidige situasie: Die punt van hierdie oefening is om saam met die kliënt te ondersoek of dit wat hulle in die verlede gedoen het gewerk het. Hierdie metode word ook 'kreatiewe hopeloosheid' genoem omdat dit die kliënt in 'n situasie kan laat waar hulle net weet dat iets nie gewerk het nie, maar nie weet wat om volgende te doen nie.

Vir ACT-terapie is dit 'n kreatiewe plek omdat dit 'n kliënt toelaat om nuwe gedrag te ontwikkel.

Aanvaardingstegnieke: Die doel van hierdie ACT-terapie-oefeninge is om die impuls te beperk om sekere situasies te vermy.

Kognitiewe defusie: Hierdie handelingsterapie tegnieke leer die kliënt om te sien dat gedagtes net woorde is, nie feite nie.

Waardeer as 'n keuse: Hierdie oefeninge help die kliënt om te sien wat sy hoofwaardes en doelwitte is.

Self as konteks: Hierdie tegnieke leer die kliënt dat sy identiteit apart is van sy ervaring. 'Ek is nie my depressie ofegskeiding,' is iets wat die kliënt dalk leer.

Gebruike van aanvaarding en toewyding terapie

Selfsstudieshet daarop gewys dat ACT-berading 'n effektiewe metode is om te behandel:

 • Verskillende tipes verslawings
 • Depressie
 • Angs
 • Stres en uitbranding
 • Obsessief-kompulsiewe versteuring
 • Dwelmmisbruikversteuring
 • Psigose

Benewens sielkundige versteurings, is aanvaardingsterapie ook suksesvol gebruik om behandel pyn wat verband hou met verskeie mediese toestande.

Die afgelope tyd is aanvaardingsgebaseerde terapie ook in nie-kliniese omgewings gebruik, soos die verbetering van 'n mens se prestasie by die skool of werk.

Bekommernisse en beperkings van aanvaarding en toewyding terapie

Alhoewel daar getoon is dat ACT-terapie hoogs effektief is in die behandeling van verskeie afwykings en probleme, het dit ook sy beperkings. Hierdie terapeutiese benadering is byvoorbeeld daarvan beskuldig dat dit te veel moeilike, professionele jargon gebruik dat dit vir 'n alledaagse mens moeilik is om die doelwitte en beginsels daarvan te verstaan.

Dit maak dit selfs belangriker vir 'n persoon wat aanvaarding en toewydingsterapie oorweegsoek 'n terapeutdan kan verduidelik wat hulle in terapie probeer bereik op 'n manier wat maklik is om te volg.

Hoe om voor te berei vir aanvaarding en toewyding terapie

Sou jy met terapie wil begin, is die eerste stap natuurlik om 'n professionele persoon te kry wat gekwalifiseer is om sulke behandeling te gee. Ongelukkig is dit nie moontlik vir geestesgesondheidswerkers om 'n amptelike sertifisering in hierdie terapeutiese benadering te kry nie.

Dit gesê, die Vereniging vir Kontekstuele Gedragswetenskap (ACBS) hou 'n lys van ACT-sielkundiges en beraders wat aanvaardings- en toewydingsterapie-opleiding ontvang het en hulself as aanvaardingsterapeute identifiseer.

Afgesien hiervan, kan jy maklik aanlyn soek vir 'ACT Counselor or ACT Therapist near me' om besonderhede van die terapeute in jou area te kry en dan met 'n paar praat voordat jy op een inskakel na gelang van jou behoeftes.

Wat om te verwag van aanvaarding en toewyding terapie

Die doel van aanvaardings- en toewydingsterapie is nie om simptome te verminder nie, alhoewel dit in terapie kan gebeur. Gevolglik sal hierdie benadering nie probeer om jou byvoorbeeld minder depressief te laat voel of minder pyn te ervaar nie.

In plaas daarvan, hierdie benadering probeer om jou te leer om jou negatiewe emosies en ervarings te aanvaar om 'n ryk en betekenisvolle lewe te ervaar . Ook, aangesien dit 'n kort vorm van terapie is, is dit sal waarskynlik nie 'n lang verbintenis vereis nie .

ACT-terapie is hoogs samewerkend , dus sal die terapeut en kliënt saam die doelwitte van die terapie vorm. Hierdie benadering sien die terapeut nie as 'n almagtige wese nie, maar as iemand wat onvolmaak is en ook leer.

Tydens 'n sessie kan die kliënt byvoorbeeld leer om sy of haar gedagtes waar te neem, bewustheidsmetodes soos meditasie of asemhalingsoefeninge te gebruik en leer om emosies of oortuigings te aanvaar.