Strukturele Gesinsterapie

Glimlaggende gesin op terapiesessie deur vroulike berader wat in knipbord in kantoor skryf

In hierdie artikel

Strukturele Gesinsterapie is 'n kraggebaseerde, uitkomsgeoriënteerde behandelingsmodaliteit gebaseer op ekosistemiese beginsels. Die rasionaal agter hierdie soort terapie is dat die behandeling van 'n individu in sommige gevalle slegs suksesvol is as hul disfunksionele gesinne behandel word om die probleem heeltemal op te los.Wat is strukturele gesinsterapie?

Strukturele Gesinsterapie (SFT) is 'n vorm vangesinsterapieonder die sambreel van Gesinsisteemterapie. SFT is ontwerp deur Salvador Minuchin, het begin in die vroeë 1960's en het oor die jare ontwikkel. Dit neem patrone van interaksie tussen lede van die gesin waar en spreek dit aan om die disfunksionele patrone te vind wat probleme skep.

In strukturele gesinsterapie is daar 'n doelwit gevestig om kommunikasie te help verbeter en die manier waarop gesinslede met elkeen omgaan om dan gesonde kommunikasie, toepaslike grense en uiteindelik gesonder gesinstruktuur te skep.

Terapeute verken ook die subsisteme van 'n gesin, soos die verhoudings tussen broers en susters deur rolspelaktiwiteite in hul sessies te gebruik.

Tipes gesinsisteemterapie

Strukturele gesinsterapie val onder die sambreel van gesinsisteemterapie-benaderings. Gesinsisteemterapie bestaan ​​hoofsaaklik uit strukturele gesinsterapie, strategiese gesinsterapie en intergenerasionele gesinsterapie.

Strukturele Gesinsterapie kyk na gesinsverhoudings, gedrag en patrone soos dit binne die terapiesessie vertoon word om die struktuur van die gesin te evalueer.

Strategiese Gesinsterapie ondersoek gesinsprosesse en -funksies, soos kommunikasie- of probleemoplossingspatrone, deur gesinsgedrag buite die terapiesessie te evalueer.

Intergenerasionele Gesinsterapie identifiseer multigenerasionele gedragspatrone wat die gedrag van 'n gesin of sekere individue beïnvloed. Probeer uitvind hoe huidige probleme as gevolg van hierdie invloed veroorsaak kan word.

Dit is die belangrikste verskille tussen die 3 tipes gesinsisteemterapie-benaderings.

Hoe strukturele gesinsterapie werk

Daar is baie wat by SFT kan baat vind om individue, enkelouers, gemengde gesinne, uitgebreide gesinne, individue wat aan dwelmmisbruik ly, pleeggesinne en daardie individue wat hulp van 'n geestesgesondheidskliniek of privaat praktyk soek, in te sluit.

Die hoofteorie wat in Salvador Minuchin se strukturele gesinsterapie aangespreek word, is dat 'n terapeut eers na die struktuur van hul gesin moet kyk om 'n persoon se gedrag te verander. Die geloof in SFT is dat die wortel van 'n probleem lê in die struktuur van die familie-eenheid en hoe hulle met mekaar omgaan.

As verandering dus binne die individu se gedrag moet plaasvind, moet dit eers begin met die verandering van die gesinsdinamika.

Daar is spesifieke beginsels waarop SFT gebaseer is. Dit is 'n paar van die oortuigings wat SFT vorm:

  Konteks organiseer ons.Ons verhoudings met ander vorm ons gedrag.Terapeutefokus op die interaksies wat plaasvind tussen mense in plaas van individuele psige. Familie is die primêre konteks . Ons ontwikkel volgens ons voortdurend veranderende interaksies met verskillende familielede, wat ook beteken dat die gesinsdinamika voortdurend verander. Familie se struktuur. Gesinslede akkommodeer mekaar en ontwikkel mettertyd herhalende patrone van interaksie. Goed funksionerende gesin.So 'n gesin word gedefinieer deur hoe effektief dit reageer op en situasies van stres en konflik hanteer, selfs al verander die behoeftes en toestande in sy omgewing. 'n Strukturele gesinsterapeut se werkis om die gesin te help om sy sterkpunte te besef sodat dit interaksiepatrone kan prysgee wat die gebruik van sulke sterkpunte belemmer.

Studieswys dat die teiken van gesinne met hierdie terapie nuttig is om die komplekse behoeftes en probleme waarmee gesinne van adolessente wat geestesgesondheidskwessies in die gesig staar, behoorlik aan te spreek.

Strukturele gesinsterapie tegnieke

In SFT sal die terapeut 'n intervensie gebruik wat genoem word 'strukturele gesinsterapie kartering' om by die gesinsopset aan te sluit. Nadat hy waargeneem het hoe jou gesin interaksie het, sal die terapeut 'n grafiek of kaart van jou gesin se struktuur teken.

Hierdie grafiek help om die hiërargie, grense en subsisteme, of subverhoudings, binne die gesinseenheid te identifiseer, soos die verhouding tussen ouers of tussen een ouer en een spesifieke kind.

Die areas wat aangespreek word, het betrekking op spesifieke reëls binne die gesin, patrone wat ontwikkel is en struktuur. Daar is ses areas van waarneming binne die gesinstruktuur wat Minuchin as die belangrikste beskryf. Dit sluit in:

 • Transaksionele patrone
 • Buigsaamheid
 • Resonansie
 • Konteks
 • Gesinsontwikkelingstoestand
 • Die handhawing van gesinsinteraksies

Die model konseptualiseer ook die probleem om die korrekte strategie te vind om die kwessie te verstaan ​​met 'n gevoel van duidelikheid en 'n groot klem op gesonde kommunikasie. Dit kan voorkom asof die terapeut kant kies wanneer hy in sessies 'rolspel' om die negatiewe interaksie te ontwrig en om lig op die situasie te bring om sodoende verandering teweeg te bring binne die manier waarop die gesin interaksie het (om meer te wete te kom oor die toepassing van die terapie ,besoek hierdie skakel).

Bekommernisse en beperkings van strukturele gesinsterapie

Soos met enigetipe terapie, is daar kritiek en beperkings wat ontstaan. Sommige het gesê dat hierdie soort terapie beperk is omdat dit slegs lede van 'n onmiddellike kernfamilie behels en nie uitgebreide familielede, sosiale omgewings, vriende en bure in ag neem nie.

Nog 'n bekommernis/beperking is die finansiële en versekeringskomponent. Sommige versekeringsmaatskappye sal nie SFT as 'n spesifieke terapeutiese intervensie dek nie. Dit laat op sy beurt die individu/gesin verantwoordelik om privaat vir hierdie sessies en strukturele gesinsterapie-intervensies te betaal, wat op sy beurt finansieel moeilik kan word as gevolg van private betaalkoerse.

Sterk- en swakpunte van strukturele gesinsterapie

 • Die terapie fokus daarop om gesinslede te laat besef dat die toepassing van ou oplossings dalk nie op alle probleme werk nie.
 • Dit help om die gesinslede se eie alternatiewe maniere van verband te aktiveer:
 • Dit is gekritiseer dat die terapie nie veel fokus op die magsdinamika binne dieselfde generasie verhoudings, soos egpaar verhoudings nie.
 • Nog 'n uitdaging is dat die terapeut 'n tydelike probleem as iets groter kan sien
 • Te veel betrokkenheid van die terapeut kan lei tot paniek terwyl te min betrokkenheid kan lei tot handhawing van die status quo

Vir meer besonderhede, besoek hierdieskakel.

Hoe om voor te berei vir strukturele gesinsterapiesessies

 • Om vir SFT voor te berei, is dit belangrik om te soek na 'n gelisensieerde of gesertifiseerde geestesgesondheidswerker met 'n agtergrond in gesinsterapie en opleiding en ervaring in die SFT-model.
 • Benewens hierdie geloofsbriewe, is dit belangrik om 'n terapeut te vind met wie jy en jou gesin gemaklik voel om mee te werk en voel asof hulle oopkop kan wees en bekommernisse vrylik tydens die sessies kan bespreek.
 • As die terapeut nie 'n goeie pas vir alle betrokke lede voel nie, dan is dit belangrik om een ​​te vind wat beter pas.
 • Wees oop met die lede van jou gesin en meld by almal aan.
 • Maak seker dat hulle voel dit is 'n voordelige ervaring, dat hulle elkeen individueel en as 'n hele gesinseenheid gemaklik voel.
 • Maak seker dat dit deur versekering gedek word of dat jy die sessie finansieel kan bekostig.

Deur die gesinsisteme-eenheid en -struktuur in strukturele gesinsterapie aan te spreek, sal jy nie net individueel baat vind nie, maar die hele gesinseenheid sal positiewe verandering ontdek wat hulle as 'n hele gesin vir die komende jare sal help.