Hoekom sal jy 'n privaat ondersoeker vir egskeiding aanstel?

Waarom sou jy Om deur 'n egskeiding te gaan is beslis nie maklik vir enigiemand wat betrokke is nie.

In hierdie artikel

Of jy nou die een is wat by die howe ingedien het of nie, die proses is byna altyd 'n lang en uitgerekte een wat 'n emosionele tuimeltrein vir beide partye kan wees.

En dit word selfs moeiliker wanneer jong kinders of ander afhanklike familielede betrokke is. Daar sal onvermydelik meningsverskille wees oor hoe om bates te verdeel, vir die kinders te sorg en ander pligte en verpligtinge op te los.

En dit is waar die behoefte aan akkurate inligting ter sprake kom.

Elke kant wil 'n sien billike en eerlike skikking wanneer die proses uiteindelik voltooi is, maar dit kan nie bereik word nie, tensy die hof die nodige papierwerk byderhand het voordat 'n finale besluit geneem word.

Een van die beste maniere om daardie uiters belangrike papierwerk in te samel, is deur die gebruik van 'n gelisensieerde en professionele private ondersoeker, iemand wat namens jou kan werk om te verseker dat jy regverdig deur die howe behandel word tydens 'n egskeidingsproses.

Dis hoe ’n private ondersoeker jou skeisaak kan help.

Kan 'n private ondersoeker help met egskeiding?

Private ondersoekers is hoogs opgeleide professionele persone wat spesialiseer in die insameling en ontleding van inligting oor enige aantal kwessies, insluitend dikwels vegtende egskeidingsake.

Deur gebruik te maak van metodes soos toesig, feitebevinding en die aankweek van plaaslike bronne, kan private ondersoeker vir egskeiding ywerig namens jou werk om soveel moontlik bewyse in te samel om jou saak in die hof te ondersteun.

Sommige van die areas waarmee privaat ondersoekers kan help met betrekking tot 'n egskeidingsaak sluit in die insameling van bewyse in aangeleenthede wat verband hou met owerspel , huishoudelike geweld en bedrog, asook die ontbloot van enige bates wat moontlik deur die ander party versteek is.

Rolle van private ondersoeker in egskeiding

Bewys van bewerings

Indien die saak geklassifiseer word as a skuld egskeiding , beteken dit dat die skuld vir die egskeiding op óf die vrou óf die man geplaas word, afhangende van die geval.

Hierdie fout val gewoonlik in een van baie vasgestelde kategorieë, insluitend fisieke of emosionele wreedheid, egbreuk, verlatenheid, tronkstraf of ander.

Maar noudat die saak onder daardie gronde aanhangig gemaak is, moet daardie skuld aan die hof bewys word, net soos skuld in 'n strafregtelike verhoor vasgestel moet word.

Dit beteken dat bewyse in die saak ingesamel, georganiseer en aan die hof voorgelê moet word. Jy kan probeer om dit self te doen, maar dit is om baie redes nie raadsaam nie.

As jy besluit dat jy dalk self inligting in die saak wil insamel, moet jy eers gaan sit en jouself afvra hoekom jy dit sou wou doen.

Jy is amper seker nie opgelei in hierdie area nie, om nie te praat van die feit dat jy emosioneel baie betrokke is by die saak nie.

Jy loop ook die risiko dat die regter twyfel aan die bewyse wat jy ingesamel het, met die wete natuurlik dat jy hoogs gemotiveerd is om dokumentasie aan te bied wat jou saak ondersteun.

Of jy daardie inligting wettig bekom het of nie, en of dit akkuraat is of nie, daar kan steeds vermoede wees namens die hof dat jy die getuienis op een of ander manier gefabriseer het om jou saak te ondersteun, 'n bewering wat deur jou gade se prokureur.

’n Private ondersoeker vir egskeiding, aan die ander kant, is hoogs opgelei in die insameling van bewyse in hierdie tipe sake. Hulle ken die wette waarbinne hulle moet funksioneer en is gewoond daaraan om gevare te trotseer wanneer hulle in die veld werk.

Sit dus 'n private ondersoeker vir egskeiding om vir jou te werk, terwyl jy fokus op die emosionele tol wat die egskeiding noodwendig op jou en jou gesin sal neem.

Kinderondersteuning

Kinderondersteuning Egskeidings waarby minderjarige kinders betrokke is kan veral moeilik wees, op baie verskillende maniere.

Nie net is die gesondheid en welsyn van die kind of kinders 'n groot bekommernis vir die hof, maar om te besluit hoeveel een party die ander sal betaal vir die versorging van die minderjarige kinders is altyd 'n groot deel van enige egskeidingsaak.

Baie keer wantrou een ouer die ander so baie dat hulle sal probeer om bates weg te steek om te verhoed dat hulle meer aan kinderonderhoudbetalings betaal as wat hulle voel hulle moet.

Hulle voel dalk dat hul eks daardie geld op hulself sal bestee in plaas daarvan om dit te gebruik om byvoorbeeld vir die kind te sorg.

Maar wat ook al die rede is, die kinders sal altyd topprioriteit by die hof kry en kinderonderhoudbetalings sal in die finale egskeidingspapierwerk bepaal word.

As jy vermoed dat jou voormalige eks bates wegsteek of hul inkomste wanvoorstel, is dit nog 'n gebied waar 'n gelisensieerde private ondersoeker vir egskeiding kan help.

Deur metodes te gebruik wat toesig, databasissoektogte en goeie outydse onderhoudsvaardighede insluit, kan privaatspeurder vir egskeiding daardie bates vind en die bewyse aan die hof voorlê.

Kindertoesig

Deur die kwessie van finansiële ondersteuning vir die oomblik opsy te sit,besluit wie werklik vir die kind sal sorgof kinders kan selfs belangriker wees.

In baie gevalle is daar versagtende omstandighede op hierdie gebied. As egbreuk 'n hoofoorsaak van die egskeiding is, of as alkoholisme, dwelmgebruik of fisieke mishandeling vermoed word, is dit 'n saak vir 'n gelisensieerde private ondersoeker vir egskeiding.

Dit is sake wat uiteindelik die gesondheid en veiligheid van die minderjarige kinders wat by die egskeiding betrokke is, behels, en dit word nie ligtelik deur die howe opgeneem nie.

Privaatondersoeker vir egskeiding kan bewerings rakende enige van die bekommernisse wat hierbo gelys is, of 'n ander kwessie geheel en al, opspoor en óf bevestig óf ontken. Hierdie inligting kan dan opgesom word en aan die hof voorgelê word vir 'n finale beslissing oor die aangeleentheid.

Kyk ook: 7 Mees algemene redes vir egskeiding

Eiendomsverdeling

In die meeste egskeidingsake sal onenigheid en argumente ter sprake kom t.o.vhoe die egpaar enige eiendom sal verdeelof bates wat in die loop van die huwelik verkry is.

Dit kan dinge soos huise, motors, spaar- en aftreerekeninge, meubels en enige aantal ander items behels. As 'n dollarsyfer daarop aangebring kan word, sal die hof moet besluit hoe dit verdeel moet word sodra die egskeiding afgehandel is.

Privaatspeurder vir egskeiding kan op hierdie gebied help deur navorsing namens jou te doen en vas te stel hoeveel jou eks werd is en of hulle enige bates het wat weggesteek word in afwagting van 'n finale uitspraak deur die hof.

Privaatondersoeker vir egskeiding kan ook namens jou in die hof getuig, wat een van die hoofredes is waarom hulle akkurate rekords hou tydens 'n ondersoek. Daar kan dan na daardie notas verwys word terwyl jy op die staanplek en onder eed is, wat jou saak in die oë van die hof versterk.

Moenie dit alleen doen nie

Net soos dit nooit 'n goeie idee is om 'n huis sonder die hulp van 'n eiendomsagent te koop of te verkoop nie, is dit ook nooit 'n goeie idee om bewyse vir die hof in te samel sonder die gebruik van 'n professionele ondersoeker nie.

Hul bystand in hierdie sake sal hul gewig in goud werd wees en jou help op maniere wat jy dalk nooit kon dink nie.

Hulle is goed vertroud in plaaslikwette en regulasies, asook hoe die plaaslike howe funksioneer.

Noudat jy die antwoord op die vraag gevind het, hoekom sou jy 'n private ondersoeker aanstel, hul kennis en ervaring vir jou inspan gedurende hierdie moeilike en moeilike tyd van jou lewe.

Private ondersoeke in egskeiding sal beslis geld wees wat goed bestee word!

Gedeelte: