Bly by die huis Mammas egskeiding

Bly by die huis Mammas egskeiding

In hierdie artikel

Egskeiding is nie net moeilik uit 'n emosionele oogpunt nie, maar dit is uiters duidelik met tyd en wyl sal dit baie geniet.Jy sal ook minder hulp met die kinders hê as jy hul primêre versorger sal wees.

Daar is baie dinge wat 'n egskeiding sal verander en vir tuisbly mammas, kan hierdie veranderinge uiters moeilik wees om mee te hanteer.

Egskeidingsadvies vir tuisbly mammas

Hier is 'n paar wenke en raad wat sal help vir tuisbly mammas wat wil skei.

Beplan die basis van skeiding en egskeiding

Min mense besef hoe eenvoudig hul finansies ineengeweef is, en die lewensverwagting is vir 'n noodlot. Of jy of jou vrou die egskeiding begin het, die beplanning vir jou skeiding is die sleutel tot 'n suksesvolle egskeiding.

Leer oor alіmonу

As jy op jou woonstaat bepaal, is jy dalk geregtig op onderhoud.

Staatswetgewing verskil aansienlik oor die kwessie van onderhoud. In sommige state is onderhoudsgeld dalk nie 'n vergoeding nie, en in ander kan die bedrag van onderhoud deur die lendene bepaal word. Verder kan daar perke wees vir die duur van die onderhoud ná die egskeiding.

Kry 'n goeie finansiële adviseur

Mush lіkе аn ассоuntаnt wіll dо frоm а tаx реrѕрестіvе, а fіnаnсіаl аdvіѕоr wіll help уоu еxаmіnе роtеntіаl ѕеttlеmеnt options frоm bоthеr thеnеn thеnѕеn thеnѕеn thеnѕеn thеnѕеn thеn оеn thеnѕеn thеnlеn thеnѕеn thеnѕеn thеnѕеn thеnѕеn thеnlеn thеngеn thеnltеn tеttlеmеnt.

Thеу саn help уоu іnvеѕt аnу rеtіrеmеnt оr nоn-rеtіrеmеnt fundѕ уоu rесеіvе аѕ раrt оf уоur divorce, help уоu рut tоgеthеr а budgеt ѕо уоu knоw hоw muсh ѕuрроrt уоu mау nееd роѕt-dіvоrсе, аnd gеnеrаllу kеер уоu оut оf thе fіnаnсіаl dоghоuѕе.

Laat jou huis beoordeel

Een van die grootste foute wat ek sien hoe paartjies maak as bemiddelaar om te raai wat hul huis werd is.

Die kanse is dat jou huis jou enigste groot toebehore is, so jy het dit behoorlik gewaardeer en vertrou nie op te veel moeite nie. As u dit nie doen nie, kan dit lei tot allerhande hoofpyne op die pad, aangesien internetwaardes ondubbelsinnig af kan wees.

Среак wіth а mоrtgage prоfеѕѕіоnаl

In die lyn van my vorige tier, as jy enigsins gedink het om die huis by jou man te koop, moet jy dit vir 'n bietjie weet.

As 'n ma by die huis bly, dink jy waarskynlik hoe die hesk gaan ek doen, aangesien ek nie vir altyd 'n uitsig kry nie? Die realiteit is kinderondersteuning en alimonu kan albei as inkomste beskou word wanneer hulle vir 'n verband aansoek doen. Die tyd wat jy nodig het om Raument se rost-egskeiding te ontvang, kan so min as 3 maande wees.

Beplan om terug te keer werk toe

Beplan om terug te keer werk toe

Hierdie plek lyk soos 'n onvermydelike toris vir tuisbly-ma's wat op die finalisering van hul egskeiding wag.

Om terug te keer na werk gee jou toegang tot jou eie fondse, en gee jou die geldelike vryheid vir die duur van die tyd.

Wat kan jy doen om meer emrlouable te wees?

Hersien jou diensbare vaardighede, selfs al het jy 'n verlengde verlof van die werksmag geneem. Dateer dan jou CV op met jou nuwe vaardighede. As jy 'n graad van baie jare gelede het, wil jy dit dalk oorweeg om bykomende opdaterings te neem om bygewerk te word.

Dan moet jy die moeisame soektog begin na sorge wat goed werk en buigsaamheid verleen aan jou status net soos dit is.

Alternatiewelik wil jy dalk situasies ondersoek wat jou in staat stel om van die huis af te werk.

Bly by die huis mammas skei regte

Ingevolge die wetgewing word alle reg wat deur een van die twee mense tydens die huwelik gevra word, oor die algemeen baie duidelik oorweeg.

Wanneer jy deur die egskeiding gaan, is dit belangrik om die volgende te weet:

  1. Dit is onregmatig vir een man om net besittings van die ander weg te steek tydens 'n egskeiding. Alle eiendomme wat gesamentlik besit word, is geskik vir billike verdeling.
  2. Jou man kan jou nie vra om jou huis tydens die egskeiding te verlaat as die huis tydens jou huwelik gekoop is nie. Jy en jou kinders het die wettige reg om daar te bly tydens die egskeiding.
  3. As jou huissituasie erger word, moet jy jou prokureur raadpleeg. As jou man op enige manier optree wat as 'n gevaar vir jou of jou kinders beskou word, kan jy 'n nood hê.
  4. Jy hoef nie met jou man te praat oor die egskeiding wat buite die ontmoetings met jou prokureurs plaasvind nie, en dit is ook nog.
  5. Jy het die reg op wettige verwysing om die belange van jou en jou kinders te beskerm. ’n Goeie egskeidingsadvokaat is waarskynlik jou beste opsie om ’n regverdige en billike egskeiding te verseker.

Kyk ook: 7 mees algemene redes vir egskeiding

Egskeiding opsies vir tuisbly mammas

Om die besluit te neem om jou huwelik te beëindig, was (of sal wees) een van die grootste en moeilikste besluit. Uiteindelik is dit jou egskeiding en hoe jy besluit om te besluit, is heeltemal aan jou.

Daar is 5 egskeidingsopsies vir tuisbly mammas

  1. Doen-dit-jou-elf-egskeiding
  2. Internet Egskeiding
  3. Egskeidingsbemiddeling
  4. Laureer-gedrewe egskeiding
  5. Samewerkende wetsprosedure

Watter opsie sal die beste vir jou wees? Jy behoort met jou onderdele te praat en nadat jy jou situasie waargeneem het, kan jou gevolmagtigde die regte keuse kies.

Egskeiding prokureurs vir tuisbly mammas

Jy hoef nie alleen egskeiding te trotseer nie.

Met die hulp van 'n ervare egskeidingsadvokaat, kan jy 'n billike skikking soek vir voogdyskap, nog steeds. Egskeidingsprokureurs is goed onderlê in feitlik alle sake wat verband hou met familiereg en egskeiding, so jy kan wel seker wees.

Ten slotte om te sê, bly by die huis ma's skei is nie te maklik nie. Jy moet die regte prosedure volg en ook nie toelaat dat jy in die emosionele aspek van jou egskeiding beswyk word nie. Jy sal moet begin voorberei vir die opkomende ordeal van die skeiding van een huis in twee.

Eerder as later, begin oorweeg wat jy sal moet doen om vir jou gesin om te sien.

Gedeelte: