25 tekens van ongesonde gehegtheid in verhoudings

man wat deur jaloerse vrou betrap word om te verneuk

In hierdie artikel

Van die oomblik dat 'n persoon gebore word, is die maak van aanhegtings en die behoefte aan aanhegting onontbeerlik. Elke verhouding wat jy het is 'n gehegtheid.Maar daar is gesonde en ongesonde aanhangsels in verhoudings. Voordat ons by die tekens van 'n ongesonde gehegtheid , kom ons kyk hoekom gehegtheid saak maak.

Die aanhangsels wat jy gevestig het en in die toekoms sal smee, speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van jou geluk, vervulling en lewenskwaliteit.

Jou aanhegtingstyl is hoe jy verbindings met jou familie en vriende vind en vestig. As jy iets verkeerd of verkeerd vind met jou manier om romantiese aanhangsels te vestig, kan dit op ongesonde aanhegtingstyle dui.

Dus, kom ons gaan in by gehegtheidsteorie, ongesonde gehegtheid onder paartjies, die verskillende tekens van 'n ongesonde verhouding , en hoe om dit te stop.

|_+_|

Ongesonde style van gehegtheid en die impak daarvan

Die langtermyn emosionele en psigologiese verbintenis wat tussen twee of meer individue ontwikkel, word gehegtheid genoem. John Bowlby, 'n Britse sielkundige, het die gehegtheidsteorie .

Gehegtheidsteorie is hoofsaaklik gebaseer op kinders se gehegtheidstyle met ouers, aangesien dit die eerste keer is dat 'n persoon (die baba) 'n verbintenis met hul versorger wil vestig.

Dit baan die weg vir die bepaling van die tipe aanhegtingstyl en die kwaliteit van verhoudings wat hierdie individu in hul lewe sal hê.

Navorsing het getoon dat vroeë kinderjare-ervarings 'n persoon se sielkundige en emosionele reaksies vorm, insluitend gehegtheidstyle.

Veilige aanhegting is die beste aanhegtingstyl volgens die aanhegtingsteorie. Maar daar is drie ander tipes ongesonde aanhegtingstyle waarna ons sal kyk. Kom ons kyk ook na die impak van ongesonde gehegtheid in verhoudings, veral romantiese verhoudings.

1. Angstige/ ambivalente gehegtheid

As 'n kind inkonsekwente liefde en sorg van ouers ontvang, sal hierdie gehegtheidstyl waarskynlik vorm. Hoekom? Omdat die aard van liefde wat die kind ontvang nie konsekwent is nie.

Die kind ontwikkel dus hierdie intense behoefte om met hul ouers verbind te bly. Hiperwaaksaamheid en vasbyt gedrag is algemene uitdrukkings van hierdie gehegtheidstyl.

Impak op verhoudings:

In romantiese verhoudings doen mense baie moeite om hul beduidende ander tevrede te stel. Mense met angstige gehegtheidstyle neem aan dat hulle verantwoordelik is vir hul maat se gedagtes, gevoelens, besluite, ens.

Om in 'n verhouding met 'n persoon met 'n angstige gehegtheidstyl te wees, word gekenmerk deur onstabiliteit, gedagtespeletjies en konflikte.

|_+_|

2. Vermydelike gehegtheid

Die tweede styl van ongesonde gehegtheid in verhoudings is vermydende gehegtheid wat ontwikkel by kinders met ouers wat emosioneel ver en rigied met die kind optree.

Wanneer 'n kind se fundamentele behoefte aan gehegtheid nie bevredig word nie, word die kind vermyd om die pyn van fundamentele behoeftes wat nie vervul word nie te vermy.

Impak op verhoudings:

Sulke individue word groot met 'n geloofstelsel wat bepaal dat betekenisvolle verbintenisse en intimiteit die verlies van onafhanklikheid tot gevolg het. So, hulle vermy dit!

Alhoewel sulke mense wel intimiteit begeer, is sulke mense versigtig om 'n afstand te handhaaf. Hulle is duidelik daaroor om emosionele intimiteit van seksuele intimiteit te skei en ly dikwels aan verbinteniskwessies.

3. Ongeorganiseerde gehegtheid

Die derde gehegtheidstyl kombineer vermydende en angstige aanhegtingstyle. 'n Kind wat grootgemaak word deur emosioneel onbeskikbare/veraf versorgers, kan hierdie gehegtheidstyl ontwikkel. So 'n kind is dikwels die slagoffer van fisiese en/of emosionele mishandeling.

Sulke kinders is vasgevang tussen hul behoefte aan sekuriteit, nabyheid met hul ouers en die behoefte om hulself te beskerm. Hulle doen dit omdat hulle mishandeling van hul ouers vrees.

Impak op verhoudings:

Gebrek aan empatie, swak kommunikasievaardighede en gebrek aan begrip is kwessies waarmee sulke mense in romantiese verhoudings te doen kry.

|_+_|

Emosionele gehegtheid: Wanneer word dit ongesond?

Voordat ons die tekens, aanhegtingskwessies identifiseer en hoe om 'n ongesonde gehegtheid te verbreek, kom ons fokus op wanneer emosionele gehegtheid tussen paartjies ongesond kan raak.

Om te verstaan ​​wat ongesonde verhoudings veroorsaak, wat 'n mens se opvoeding is, kan dit makliker maak om te bepaal of jy geneig is tot ongesonde gehegtheid in romantiese verhoudings.

Verveelde paartjie op

As jy vind dat jy gedagtespeletjies met jou geliefde speel, voortdurend uit jou pad gaan om hulle tevrede te hou, verantwoordelik voel vir hul dade of gevoelens, intimiteit vermy, ensovoorts, is daar 'n moontlikheid dat dit ongesonde emosionele gehegtheid is.

Dit is belangrik om te leer hoe om ongesonde emosionele gehegtheid in romantiese verhoudings reg te stel, want as jy reeds in 'n toegewyde verhouding is, kan jou ongesonde gehegtheidstyl jou geliefde se lewe aansienlik ontwrig.

25 tekens van ongesonde gehegtheid in verhoudings

Om ongesonde gehegtheid in verhoudings duidelik te verstaan, is dit noodsaaklik om die verskillende tekens van ongesonde gehegtheid in sake van liefde te identifiseer.

|_+_|

1. Aanvaar dat jou geliefde jou ignoreer

Een van die sleuteltekens van ongesonde gehegtheid is om negatiewe dinge oor jou maat aan te neem as hulle nie op jou reageer nie. Sê jy het hulle gebel of vir hulle 'n SMS gestuur en hulle het nie dadelik gereageer nie, jy neem dadelik aan dat jou geliefde jou ignoreer.

2. Om nie jou behoeftes te prioritiseer nie (glad nie)

Nog 'n teken dat jy te geheg aan iemand raak, is dat jy heeltemal van jou behoeftes vergeet. Selfs as jy bewus is, is jy skaars gepla om jou eie behoeftes te vervul; dit is mense-plesierig.

Mense met ongesonde emosionele gehegtheidstyle is geneig om op hul maat se vereistes te fokus en soms selfs aan hierdie behoeftes te voldoen, selfs wanneer hul maat dit nie wil hê nie.

|_+_|

3. Die happily ever after mite

Ongesonde gehegtheidstyle kan mense dikwels hierdie ingesteldheid laat hê om geselskap te soek met die verwagting dat daar beslis nog altyd gelukkig of 'n sielsgenoot of die een sal wees. Dit gebeur omdat dit hul manier is om hul primêre onvervulde behoefte aan gehegtheid te bevredig.

4. Geen toekoms sonder jou maat nie

As jy gehegtheidsprobleme het, is daar ook 'n groot moontlikheid dat jy jou lewe of toekoms absoluut nie kan voorstel sonder jou geliefde se teenwoordigheid nie. Dit is asof daar geen moontlikheid van 'n toekoms (hetsy goed of sleg) sonder hulle is nie.

Man met hoofpyn

|_+_|

5. Soek voortdurend goedkeuring

Saam met om nie op hul eie behoeftes te prioritiseer of te fokus nie, spandeer mense met ongesonde gehegtheidstyle ook 'n oorgrote meerderheid van hul tyd om op hul geliefde se behoeftes te fokus. Die motivering om aan hierdie behoeftes te voldoen is gewortel in mense-behaaglik omdat hulle konstante goedkeuring van eksterne bronne benodig.

Navorsing wys dat 'n konstante behoefte aan goedkeuring kan lei tot angs en stres, wat dit vir jou ongesond maak.

6. Vermyding van emosionele intimiteit

Individue met vermydende bindingstyle en selfs ongeorganiseerde bindingstyle hanteer dikwels die stryd om intimiteit te begeer en hul geliefde weg te stoot.

|_+_|

7. Oormatige jaloesie

Aangesien individue met ongesonde gehegtheidstyle altyd hiper-gefokus op hul maat is, is hulle geneig om te ondersoek, te mediteer en op hul beurt tot negatiewe gevolgtrekkings oor hul maat se bewegings te spring. Dit kan sulke mense dryf om onnodige en oormatige jaloesie te ervaar.

|_+_|

8. Spring na gevolgtrekkings

Die negatiewe denkpatrone van mense met ongesonde emosionele gehegtheidstyle as gevolg van hul opvoeding maak hulle geneig om voortdurend tot gevolgtrekkings (dikwels negatief) oor hul maat te spring, selfs sonder enige vaste bewyse om so te dink.

9. Nie alleentyd geniet nie

Mense met ongesonde gehegtheid in verhoudings vind dikwels dat hulle al hul energie en tyd op hul maat fokus en wat hulle doen, wat hulle voel en wat hulle nodig het. Hulle voel leeg en onaangenaam wanneer hulle alleen is.

10. Preokkupasie oor geliefde se behoeftes

Dit gaan hand aan hand met om nie op jouself te fokus nie. Mense wat 'n hoë behoefte het om hul geliefdes en ander geliefdes te behaag, fokus glad nie op hulself, hul doelwitte of aspirasies en hul belange nie.

Hulle spandeer al hul energie gefokus op hul geliefde wat 'n ongesonde gehegtheid in verhoudings aandui.

11. Reddingsgedrag

Mense met gehegtheidskwessies in romantiese verhoudings kan dikwels hul lewensmaat se lewe baie beheersend wees.

Die behoefte aan beheer sluit ook die mees onbenullige dinge oor hul maat in. So, sulke mense is geneig om in te spring en hul maat se probleme op te los sonder om hulp te vra.

12. Voortdurende gerusstelling

Lae selfbeeld en onsekerhede is algemene kwessies wat met gehegtheidsprobleme geassosieer word. Mense met kwessies van gehegtheid sukkel met die konstante onsekerheid dat hul maat nie vir hulle lief is of vir hulle omgee nie. So, hulle probeer om voortdurend versekering by hul geliefde te soek.

13. Gevoelens is nie wedersyds nie

Ongesonde emosionele gehegtheidstyle lei dikwels daartoe dat mense voel dat hulle nie genoeg geliefd is nie of dat hul gevoelens vir hul geliefde nie op dieselfde manier of intensiteit weergegee word nie.

14. Die uitsoortige gevoel

Vermydende of ongeorganiseerde gehegtheidstyle kan mense oorweldig laat voel in romantiese verhoudings omdat hulle sukkel met algemene intimiteit en nabyheid met hul geliefde. So, hulle kan buite soorte voel in hul romantiese verhouding.

15. Onsekerheid oor verhouding

Saam met die konstante onsekerheid of hul geliefdes vir hulle lief is of vir hulle omgee, kan ongesonde gehegtheid in verhoudings dikwels veroorsaak dat mense onseker voel oor die verhouding se toekoms.

|_+_|

16. Gebrek aan grense

Ongesonde gehegtheidstyle kan dikwels veroorsaak dat mense hul geliefde se grense oorskry, en nie die konsep van gesonde grense te hê , kry aanstoot oor die idee van grense, en het nie hul eie grense nie.

Mense met angstige gehegtheidstyle maak hul romantiese verhoudings die middelpunt van hul lewe.

Kyk na hierdie video om uit te vind hoe 'n gebrek aan grense tot disrespek in 'n verhouding kan lei:

17. Vrees vir verlating

Nie net is mense met angstige en vermydende gehegtheidstyle onseker oor hul romantiese verhoudings nie, maar hulle is ook bang om deur hul geliefdes in die steek gelaat te word.

Dit is hoekom mense met vermydende gehegtheidstyle verhoudings vermy en diegene met angstige gehegtheidstyle konstante gerusstelling en goedkeuring in romantiese verhoudings soek.

18. Afhanklikheid van kommunikasie

Alhoewel dit normaal is om gereelde, gesonde en direkte kommunikasie met 'n mens se maat gereeld te soek, sukkel individue met ongesonde style van emosionele gehegtheid om die streep te trek.

Hulle wil voortdurend met hul geliefde praat of vir hulle 'n SMS stuur of met hul geliefdes gesels op 'n video-oproep. Hulle wil voortdurend rondom hul maats wees.

|_+_|

19. Emosionele afhanklikheid

Ongesonde gehegtheid in verhoudings kan ook dikwels daartoe lei dat individue toelaat dat hul bui maklik vir 'n lang tyd beïnvloed word as gevolg van hul maat se gedrag.

Alhoewel dit goed is om hartseer te voel as jou geliefde nie jou foonoproep kon opneem nie, is dit kommerwekkend dat jou bui vir die hele dag (of langer) weens dit verwoes word.

20. Die waterwerke

Dit is 'n meer subtiele vorm van emosionele afhanklikheid as gevolg van ongesonde gehegtheid. As jy vind dat jy maklik geneig is om te huil oor selfs die mees onbenullige dinge, kan dit 'n merker wees van ongesonde gehegtheid in verhoudings.

Hartseer vroue wat huil

21. Kompromie op jou waardes

Aangesien mense met ongesonde gehegtheidstyle hul lewens rondom hul romantiese verhouding sentreer en baie geneig is om mense te behaag, doen hulle dikwels baie moeite om hul geliefde te beïndruk of te behaag. Dit kan selfs beteken dat hul waardes, sedes, oortuigings, ens.

22. Selfsugtige gevoelens

’n Sterk gevoel van besitlikheid en selfsugtige gevoelens soos as ek nie my maat kan behaag nie, dan kan niemand dit doen nie, is algemeen vir mense met ongesonde gehegtheidspatrone.

|_+_|

23. Wrok

Om breinspeletjies te speel, selfsugtige gevoelens teenoor jou geliefde te hê, tot negatiewe gevolgtrekkings te spring (selfs sonder enige vaste bewyse) kan alles lei tot intense gevoelens van wrok teenoor jou geliefde.

24. Gevoelens is geheel en al afhanklik van jou geliefde

Dit gaan nie net daaroor om 'n mens se waardes of oortuigings vir 'n verhouding te kompromitteer nie. Ongesonde emosionele gehegtheid kan mense selfs in staat stel om toe te laat dat hul gevoelens heeltemal deur hul geliefde beheer word.

25. Onvermoë om te laat gaan

Oormatige afhanklikheid van die einde van die persoon met ongesonde bindingspatrone kan dit vir hulle uiters moeilik maak om hartseer te hanteer of die idee om 'n romantiese verhouding te beëindig.

Hoe om te werk aan ongesonde gehegtheid in verhoudings

Wanneer dit kom by die verbreking van ongesonde verhoudingspatrone, is dit van kardinale belang om te identifiseer of jy of jou maat sommige van die bogenoemde tekens van ongesonde gehegtheid toon.

  • Om jouself te verstaan ​​en die moontlikheid te aanvaar dat jy 'n ongesonde gehegtheidstyl ontwikkel het, is die eerste stap om ongesonde gehegtheidstyl reg te stel.
  • Om geduldig met jouself te wees deur hierdie proses van selfontdekking en verbetering is noodsaaklik.
  • Onthou om tyd te neem om op jouself te fokus om jou belangstellings en passies na te streef. Identifiseer jou behoeftes. Vervul hulle.
  • In leer hoe om gehegtheid te breek kwessies, is dit ook van kardinale belang om te weet dat dit in orde is om ondersteuning en hulp van ander te soek. Dit kan die oorweging van berading, psigoterapie insluit of 'n kursus doen oor die oorkom van ongesonde gehegtheidskwessies.

Afsluiting

Oorweeg dit om die wenke hierbo genoem te implementeer as jy enige neiging van ongesonde emosionele bindingspatrone by jouself geïdentifiseer het! Beweeg vorentoe om jou verhouding gesonder te maak.

Gedeelte: