Werk ontrouheidsberading werklik?

Werk ontrouheidsberading regtig

In hierdie artikel

Het jy 'n moeilike tyd om oor ontrouheid te kom?

Of dit nou seksuele ontrouheid of emosionele ontrouheid in die huwelik is, bedrog in die huwelik is 'n ontstellende ervaring.

Wat ook al die tipe affêre is, dit is ewe pynlik. En die hantering van ontrouheid sonder enige ondersteuning kan blykbaar 'n onmoontlike taak wees om uit te voer.

So, hoe om oor die feit dat jy verneuk word, oorkom?

Dit is wanneer ontrouheidsberading vir jou redding kan kom!

As jy wonder watontrouheidsberadingis, die antwoord is so eenvoudig soos sy naam. Dit is 'n tipe berading wat ontwerp is vir paartjies wat deurgemaak hetontrouheid in die huwelikop 'n sekere tydstip.

Maar ek se ontrouheidsberading jou tyd werd, of is dit net 'n pypdroom om te glo dat jou gebroke verhouding gered kan word?

Wel, die antwoord op hierdie vraag hang af van die persoon of persone wat berading betree. Houding en uitkyk is uiters belangrik wanneer bepaal word ofpaartjie terapiepost-affêre gaan 'n sukses wees of nie.

Ongeag of die verhouding nuut is of van jare wat verby is, kan huweliksontrouheidsterapie 'n paartjie help, die inligting verwerk en 'n plan skep om vorentoe te beweeg met 'n gesonde, verjongde verhouding.

Dinge om te oorweeg voordat jy vir ontrouheidsberading gaan

Dinge om te oorweeg

Daar is geen waarborg met enige vorm van terapie nie. Die sukses van paartjieberading hang hoofsaaklik af van die egpaar en hul vermoëns om te vergewe, te luister, te leer en te groei.

As jy in paartjieterapie gaan en op sukses hoop, is hier 'n paar dinge wat oorweeg moet word.

1. Wees eerlik oor waar jy jou verhouding sien gaan

Alhoewel dit nie altyd moontlik is om dadelik te weet nie, kan jou terapeut jou van die kolf af vra of jy deur terapie gaan met die idee om saam te bly of te skei.

Is jy op soek naherbou jou huwelik, 'n vriendskaplike skeiding hê, of om ambivalente gevoelens teenoor die situasie uit te sorteer?

Om te weet waar jy vandaan kom, sal jou terapeut help om beter te bepaal hoe om jou saak te hanteer.

2. Toewyding tot die proses

As jy wilontrouheidsberading om 'n positiewe uitwerking op jou lewe te hê, moet jy 100% toegewyd wees aan die proses.

Om 'n positiewe perspektief te probeer hê nadat jy deur 'n verhouding in jou verhouding gegaan het, is uitdagend, maar 'n goeie gesindheid is noodsaaklik vir ontrouheidsterapie om te werk.

Positiewe uitkomste vind byvoorbeeld plaas wanneer deelnemers eerlik is, nie 'n defensiewe houding het nie en oop is vir leer en deel.

3. Samewerking

Dit is maklik om die blaamspeletjie te speel, veral wanneer daar 'n verhouding in 'n verhouding betrokke is.

Daar kan weesverskeie oorsake van ontrouheid, en om vir ontrouheidsberading suksesvol te wees, moet beide partye saamwerk.

Dit beteken dat julle mekaar 'n regverdige kans moet gee om hul mening te praat, 'n kalm houding aan die dag moet lê en oop moet wees om nuwe tegnieke te leer wat ontwerp is virsuksesvolle verhoudings.

Tekens dat ontrouheidsterapie sal werk

Tekens dat ontrouheidsterapie sal werk

Daar moet kennis geneem word dat om deur ontrouheidsberading te gaan, nie waarborg dat jou maat nooit sal afdwaal nie.

Egpare wat hulle ten volle tot die proses verbind het, vind dat hulhuwelike is sterkeren meer betroubaar as voorheen. Hier is die tekens wat daarop dui dat die hantering van ontrouheid moontlik is.

1. Die affêre is verby

Hoe langer daar misleiding in 'n verhouding is, hoe moeiliker sal dit wees om die uitval te oorleef.

Een manier om te bepaal of 'n paartjie 'n kans het om ná 'n verhouding saam te bly, is om te verseker dat die verhouding werklik verby is. Die voormalige bedrieglike eggenoot het die verhouding beëindig en alle kommunikasie met die ander persoon afgesny.

Die huweliksmaat moet ook wys dat hulle bereid is om van hierdie punt af volledige openbaarmaking te gee oor hul vriende, hul verblyfplek en gewoontes.

2. Die voormalige bedrieglike maat toon berou

Dit beteken dat die gade wat 'n verhouding gehad het, daartoe verbind is om hul maat veilig, geborge, gewaardeer, geliefd en begeer te laat voel.

Hierdie gade is ten volle bewus van die rowwe pad wat voorlê en dat die verraaide gade deur 'n veeleisende rouproses moet gaan wat soms onregverdig mag lyk.

3. Jy het vroeër 'n goeie verhouding gehad

Paartjies wat een keer 'nvertrouensverhoudingwat vol liefde en ware intimiteit was, het 'n groot kans op sukses deur huweliksberading.

Daarteenoor sal paartjies wat 'n geskiedenis van emosionele of fisiese mishandeling en selfsugtige gedrag het, 'n moeiliker tyd hê om saam te bly ná 'n affêre.

4. Vennote wat gebruik word om wedersydse respek te toon

Om verneuk te word is die uiteindelike vorm van disrespek en verraad.

Hierdie disrespek is een van die redes waarom huweliksverhoudings so moeilik is om oor te kom. Nie net is die gade bedrieg en verneuk nie, maar die waarde as mens en as lewensmaat is uitgebuit.

Vennote wat vroeër groot wedersydse toonrespek vir mekaarhet 'n groot kans op sukses, een wat hulle kan leer om weer respek te gee.

5. Daar is opregte vergifnis

Verhoudings is moeilik, punt. Een van die grootste faktore wat sal bepaal of ontrouheidsterapie sal werk, is as die verraaide gade werklik in staat is omvergewe hul maat.

Vergifnis kom nie dadelik nie, maar 'n gewilligheid om na hierdie doel te werk is die sleutel.

6. Die egpaar neem positiewe stappe

Die oortredende gade is gereed om positiewe stappe vorentoe te neem en die rigting wat gegee word toe te pas om hulself as 'n maat te verbeter. Vertrouensoefeninge word gevolg.

Die verraaide eggenoot is bereid om die harde werk wat hul maat in die verhouding lewer, te erken, al is hulle steeds seergemaak.

'n Gewillige houding beteken ook dat die egpaar 'n ernstige poging aanwend om weer met mekaar uit te gaan. Dit beteken om mekaar te herontdek in 'n nuweromantiese verhoudingen hulleself oop en kwesbaar vir mekaar te laat word.

7. Aanvaar van verantwoordelikheid

Groot of klein, beide partye moet verantwoordelikheid aanvaar vir die rolle wat hulle in hul verhouding gespeel het.

Dit kan insluit om nie te praat wanneer hulle ongelukkig voel nie, om nie na hul maat te luister nie, om koud of onaangenaam te wees, met ander mense te flankeer,wantroue veroorsaak, en natuurlik vir die saak.

Beide partye moet bereid wees om te erken dat daar twee kante aan elke storie is, en beide partye is verantwoordelik vir die verhoudings verlede, hede en, bowenal, die toekoms.

Kyk hierdie video oor die heroorweging van ontrouheid vir 'n paar noodsaaklike raad.

Ontrouheidsberading kan 'n groot bate wees om te leer om jou maat te vergewe ter wille van die herstel van jou gebroke verhouding of as 'n leermiddel om jou voor te berei vir jou volgende romantiese poging.

Wees oopkop vir die proses vanontrouheidsberadingom die beste resultate moontlik te sien.

Gedeelte: