12 tekens van beheer van ouerskap en hoekom dit skadelik is

Ma kwaad vir sy baba

In hierdie artikel

Ouers is ongetwyfeld die belangrikste invloed in 'n kind se lewe, veral tydens grootwordjare. Ongelukkig misbruik sommige ouers die geleentheid om hul kinders negatief te beïnvloed. Hulle raak te beheersend en obsessief en ontsê daardeur hul kinders die kans om hulself uit te druk.In hierdie stuk gaan ons kyk na die tekens van beheer van ouers en hoe om dit te hanteer.

Wat is die betekenis van beheerde ouerskap?

Beheerde ouerskap is 'n vorm van kindersorg waar die ouers die grootste beheer oor elke aspek van hul kinders se lewens het. Daarom sal dit vir hul kinders moeilik wees om besluite te neem soos hulle groei, want hul ouers is aan die voorpunt van elke keuse wat gemaak gaan word, beide krities en nie-krities.

Beherende ouers sien ook selde oog tot oog met hul kinders omdat hulle nie hul besluite vertrou nie, en hulle nie 'n kans gee om hulself te bewys nie. Jy kan losbreek van die beheer van ouers wanneer jy selfgeldend is oor jou besluite en die vlak van invloed wat hulle in jou lewe kan hê.

|_+_|

Watter uitwerking het beheerde ouerskap op kinders?

Ouers moeg vir baba

Iemand onder die gevolge van beheer van ouers sal dalk nie besef hoe erg dit is nie, en dit kan verskeie aspekte van hul welstand beïnvloed.

Hier is 'n paar van die gevolge van die beheer ouerskapstyl :

1. Besluiteloosheid

Een van die tekens van beheer van ouers is om besluite vir hul kinders te neem. Dit word erger tot die punt waar as die kind alleen is, hulle nie self sal dink of besluit nie. Gevolglik kan 'n kind met beherende ouers dit moeilik vind om self goeie besluite te neem.

2. Verlies aan selfvertroue/lae selfbeeld

Die verlies aan vertroue is een van die sielkundige gevolge van die beheer van ouers. Die kind sal ontdek dat niks hul moraal 'n hupstoot gee nie, want hulle het nie vir hulself gedink nie.

Verder sal hulle niks hê om na te wys nie weens hul kritiese denke omdat hul ouers dit uitgekontrakteer het.

3. Onvermoë om verantwoordelikheid te neem

Om die vraag te beantwoord: Beheer my ouers?

Jy kan sien of jy in staat is om verantwoordelikheid te neem of jou dade te vereffen. Beide direk en indirek het beherende ouers verantwoordelikheid vir hul kinders geneem. Dit sal dus vir hul kinders moeilik wees om in hul afwesigheid vir hulself op te staan.

|_+_|

4. Die behoefte aan leiding

Nog 'n manier om te weet wanneer die beherende ouerskapstyl jou beïnvloed het, is wanneer jy altyd iemand nodig het om jou te lei. Jy sal agterkom dat dit vir jou uitdagend is om dinge sonder die toesig van iemand te doen.

Dit beteken nie dat jy onbekwaam is nie; dit dui net daarop dat jy gewoond was daaraan om dinge onder die wakende oë van jou ouers te doen.

Wat is die tipes ouerlike beheer?

Paartjie skree op dogter

Ouerbeheer kan 'n goeie ding wees as dit matig gedoen word. Sommige ouers gaan egter oorboord met hierdie beheer wat hul kinders op die een of ander manier skade berokken. Hier is die tipes beherende gedrag by ouers.

Sielkundige beheer

Hierdie tipe ouerlike beheer behels inmenging in hul kind se sielkundige en emosionele groei en ontwikkeling. Beherende ouers ignoreer hul kind se behoeftes in hierdie aspekte, aangesien hulle probeer om hul kind se ervaring op hul voorkeur manier te manipuleer en te stuur.

Hulle gebruik ondeugde soos skuldgevoelens, toon van teleurstelling, liefdesonttrekking, ens. Dit is omdat beherende ouers wil hê dat hul kinders hul emosionele en sielkundige ontwikkeling van hulle moet aflei.

Muhammad Zubair skryf oor Psychologically Controlling Parenting en die impak daarvan op kinders in sy navorsingstudie . Hy het gepraat oor hoe ouerskap 'n deurslaggewende rol speel in die vorming van die sielkundige wêreld van die kinders.

Gedragsbeheer

Ouers wat gedragsbeheer uitoefen, hou daarvan om hul kind se gedrag te beheer. Hulle neem waar en monitor hul aktiwiteite en hul interaksies met ander mense. Gewoonlik wil ouers met hierdie tipe beheer hê hul kinders moet die gesin se lewenswyse aanneem.

Gevolglik het die kind nie die vryheid om die regte gedrag te ontwikkel en by ander te leer nie.

12 duidelike tekens van beheer van ouers

Klein seuntjie wat versiering voorberei

Daar is verskeie ouerskapstyle wat ouers gebruik om hul kinders groot te maak. Soms kan hulle te beheersend of veeleisend wees, en dit beïnvloed hul opvoeding.

Hier is 'n paar van die tekens van beheer van ouers en hoe dit kinders nadelig beïnvloed.

1. Inmenging

Een van die primêre kenmerke van beheer is inmenging. Wanneer jy agterkom dat 'n ouer inmeng in hul kinders se keuse van vriendskap, sport, skooltake en deelname aan ander aktiwiteite, is beheer van ouerskap ter sprake.

As hulle altyd al hul kind se besluite wil beïnvloed en elke aspek van hul lewe wil bestuur, is dit een van die tekens van beheer van ouerskap.

2. Voorkom dat hulle kinders onafhanklik is

Soos kinders groei, begin die behoefte aan onafhanklikheid intree, en hulle voel minder geneig om byna alles van hul ouers afhanklik te wees. Sommige ouers kry egter nie die memo nie! Ongeag die kind se ouderdom, die ouers sal byna alles wat die kind doen teenstaan. Dit sal die kind van hulle afhanklik maak vir elke besluit wat hulle wil neem.

|_+_|

3. Stel onredelike hoë standaarde

Een van die tekens van beheer van ouers is om hoë standaarde vir hul kinders te stel. Die primêre slaggat wat hiermee gepaard gaan, is dat hulle nie die regte struktuur sit om hul kinders te help om dit te bereik nie.

Meer nog, hulle sal selde hul kind se ouderdom en vermoëns oorweeg om aan daardie standaard te voldoen. Natuurlik sal hul kinders onder druk wees om buitengewoon goed te presteer en hul ouers te beïndruk.

4. Betoon liefde gebaseer op toestande

Die daad van voorwaardelike liefde is een van die tekens van beheer van ouers in volwassenheid. Wanneer die ouers sien jy leef volgens hul standaarde, word hulle gelukkig met jou en stort liefde en toegeneentheid .

Aan die ander kant, as hul kinders nie aan hul standaarde en vereistes voldoen nie, weerhou hulle hul liefde totdat die kinders aanpassings maak. Dit is 'n vorm van manipulasie wat beherende ouers toon omdat hulle weet dat hul kinders altyd uitsien na hul komplimente, liefde en omgee.

5. Manipulasie met geskenke

Pa en kind eet roomys

Een van die tekens van beheer van ouers is die gebruik van geskenke om hul kinders se gedrag te bestuur en te dikteer.

Hulle kan byvoorbeeld aanbied om vir jou geld te gee as jy vir 'n paar weke op 'n sekere manier optree. Hulle kan ook die kind se toegang tot videospeletjies en ander tydverdryfbronne verhoog as hulle hul opdrag kan gehoorsaam.

6. Vaste reëls

Wanneer jy uitkyk vir die tekens van beheer van ouers, is een van die kenmerke om waar te neem hoe hulle ferm en rigiede reëls stel. Beheerende ouers stel hierdie reëls om die kind se optrede, gedrag en maniere te rig.

Ongelukkig is sommige van hierdie reëls gewoonlik te moeilik om mee tred te hou, en die kind kan wankel. Wanneer dit gebeur, onttrek die ouers hul liefde totdat die kind weer op dreef kom.

|_+_|

7. Swaar strawwe

Behalwe om liefde te onttrek, kan beherende ouers hul kinders straf omdat hulle nie aan hul verwagtinge voldoen nie. Hulle kan hulle 'n paar aangename voorregte ontsê en dit vir 'n lang tyd grond. Sulke optrede sal die kind in sy dop laat onttrek en lae selfbeeld ontwikkel.

8. Geen respek vir hul kinders se individualiteit nie

Een van die duidelike tekens van beheer van ouers is hul benadering tot hul kinders se individualiteit. Hulle ontsê hul kinders die voorreg om hul oortuigings uit te druk , styl, gedagtes, emosies en standpunte.

Hierdie ouers glo dat hul kinders min of niks weet van die navigasie van die lewe nie. Dus, hulle sal hul voorkeur persoonlikheidsvertoning op die kind afdwing.

9. Om die kind te dwing om soos 'n ouer op te tree

Beherende ouers vergeet blykbaar dat kinders tyd nodig het om in die beste weergawe van hulself te groei voordat hulle volwasse verantwoordelikhede hanteer.

Sommige ouers saal hul kinders op met groot verantwoordelikhede buite hul bestek van redenasie en oordeel. En wanneer hulle dit nie goed doen nie, kla en voel hulle teleurgesteld, sonder om te weet dat die standaarde wat hulle stel onrealisties en haalbaar was.

|_+_|

10. Betoon nie vriendelikheid nie

Die tekens van beheerende ouers kan nie uitgeput word sonder om hul onvermoë om vriendelikheid te toon, te noem nie. Beherende ouers kan te gedissiplineerd wees om 'n fout te wees, en dit vertroebel hul oordeel om te besef dat hul kinders vriendelikheid verdien.

Die primêre manier waarop 'n kind vriendelikheid kan aanleer, is wanneer hulle dit van die huis af ontvang. Dan kan hulle leer om hierdie vriendelikheid aan hul maats uit te brei.

11. Gebrek aan respek vir hul private ruimte

Baie beherende ouers ag nie hul kinders s'n nie privaat ruimte , en hulle betree dit sonder ondervraging of toestemming.

Hierdie ouers probeer sinvolle besluite vir hul kinders neem, wat nie altyd die regte stap is nie. Hulle doen dit onder die dekmantel om hulle te beskerm, maar hulle is van plan om vir hulle te dikteer.

12. Besluit hul netwerk van vriende en kennisse

Een van die tekens van beheer van ouers wat nie uitgelaat moet word nie, is hul begeerte om die mense te besluit met wie hul kinders kuier. Alhoewel dit belangrik is, gaan sommige ouers oorboord daarmee.

Sommige van hierdie ouers gaan so ver as om hul kinders met potensiële minnaars, vriende en kennisse te pas.

Hoekom is die beheer van ouerskap sleg?

Om ouerskap te beheer is verkeerd om 'n kind op te lei, want dit skep 'n gevoel van afhanklikheid en ontoereikendheid.

Kinders wat met hierdie tipe ouerskap grootgemaak word, vind dit moeilik om hul individualiteit te skep. Hulle sal so hard probeer om in hul ouers se skaduwees te loop, en dit kan meer uitdagend word.

Hoe beïnvloed 'n beherende ouer kinders?

Kinders onder die beherende ouerskapstyl kan nie eenvoudige besluite neem sonder om hul ouers te betrek nie.

Sommige van hulle blyk ook voorgee te wees. Wanneer hul ouers ook al teenwoordig is, werk hulle saam, maar in hul afwesigheid doen hulle anders. Vir sommige van hierdie kinders word hulle groot met 'n lae selfbeeld. Sommige van hulle het ook verhoudingskwessies as gevolg van hul onvermoë om hul vakbond te bestuur.

In hierdie wetenskaplike tydskrif getiteld: Beheer ouers meer geneig om misdadige kinders te hê , sien ons dat hierdie kinders grootword om oneerbiedig te wees met geen agting vir die wettige gesagsfigure nie.

Hoe om beherende ouers te hanteer?

Hartseer ma en dogter

Die hantering van beherende ouers kan uitdagend wees, veral wanneer jy al lank onder hulle beheer is. Jy kan egter die getye verander en die besluite vir jouself neem sonder enigiemand se inmenging.

Hier is 'n paar maniere oor hoe om beheerende ouers te hanteer

1. Erken die probleem

Jy moet beherende gedrag herken voordat jy aan strategieë dink oor hoe om los te kom van beherende ouers. Wanneer jy egter die tekens van beheer van ouers waarneem, en jy aanvaar dat daar 'n probleem is, kan dit enige besluit wat jy neem om vorentoe te beweeg in jou verhouding met hulle inlig.

2. Stel grense

Dit is belangrik om grense te stel om jou emosionele en geestelike welstand te bewaar. Met hierdie grense sal jou ouers besef dat jy vir jouself opstaan ​​en jou persoonlikheid vereenselwig.

|_+_|

3. Soek 'n ondersteuningstelsel

’n Ondersteuningstelsel is ’n groep individue wat verstaan ​​wat jy in die gesig staar en wat bereid is om jou te help om ’n blywende oplossing te vind. Terwyl jy probeer om jou beherende ouers te hanteer, sal hierdie ondersteuningstelsel jou aanmoedig en motiveer om jou grense in plek te hou.

|_+_|

4. Verminder die deel van inligting met jou ouers

Nog 'n manier om ouers te beheer, is om die hoeveelheid inligting wat jy vir hulle vertel te verminder. Aangesien hulle gretig is om te weet wat in jou lewe aangaan, sal dit die beste wees om inligting op te gaar om hul inmenging te verminder. Jy hoef nie vir hulle te lieg nie. Al wat jy hoef te doen is om elke inligting te filter voordat jy hulle iets vertel.

5. Implementeer gesonde kommunikasievaardighede

Wanneer jy probeer om te verhoed dat jou ouers jou beheer, kan dit lei tot swak kommunikasievaardighede soos om op mekaar te skree, te vloek, ens. Om dit te vermy, maak seker dat jy hulle met respek erken en met uiterste beleefdheid en fermheid kommunikeer. Laat hulle weet jy is in beheer van jou lewe, maar doen dit met eerbied.

Om meer wenke te leer oor hoe om beheerende ouers te hanteer, kyk na Dan Neuharth se boek met die titel: As jy beherende ouers gehad het . Hierdie boek leer jou hoe om vrede te maak met jou vorige intieme verhoudings met beherende ouers, en hoe om jou toekoms te hervorm.

Afsluiting

As jy vrae gevra het soos hoekom is my ouers so beheersend, is hierdie vir jou 'n oogopenende stuk. Nadat jy die tekens van beheer van ouers in hierdie artikel nagegaan het, sal jy kan sê of jy hierdie ouerskapstyl ervaar het of nie.

Nadat jy geïdentifiseer het of jy beherende ouers het, is die goeie deel dat jy hulle op die regte manier kan hanteer sonder om konflikte te veroorsaak.

Hier is 'n paar wenke oor hoe om jou ouers gelukkig te maak:

Gedeelte: