Hoe beïnvloed verlating in die huwelik egskeidingskwessies?

Paartjie sit en argumenteer

In hierdie artikel

Onder die oorvloed redes waarom egpare besluit om vir 'n egskeiding te kies, is een van die onderskatte en minder bekende redes vir egskeiding verlating.Alhoewel jy dalk 'n paar flieks of reekse op televisie gekyk het waar die gade terugkom na 'n leë huis en 'n verskoningsbriefie van hul maat (wat sê dat die huwelik verby is), is daar baie om te leer oor hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed .

Ja, dit is waar.

Verlating in die huwelik kan 'n mens se egskeidingsproses drasties beïnvloed.

As jy nuuskierig is om te leer hoe verlating 'n egskeiding, verlating in die huwelik, die indiening van 'n verlatingsegskeiding en meer beïnvloed, lees net verder!

Wat is verlating in egskeiding?

Die einste stap om te verstaan ​​hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed, is eers om jouself te vergewis van die betekenis van verlating in die huwelik.

So, wat is verlating?

Verlating, veral huweliksverlating, verwys na die situasie waarin 'n gade doelbewus bande met hul familielede verbreek sonder enige voorneme om terug te keer.

Wanneer iemand se huweliksmaat doelbewus en doelbewus hul gesin verlaat en hul hande afwas van alle verantwoordelikhede teenoor hul gesin, insluitend finansiële verpligtinge, word dit huweliksverlating genoem.

Voordat u dieper ingaan in hoe verlating a egskeiding , iets fundamenteels om te dek, is dat jy verstaan ​​wat nie verlating in die huwelik uitmaak nie.

So, wat word nie as verlating in die huwelik gekategoriseer nie?

Gestel 'n mens se huweliksmaat verhuis permanent of tydelik uit die huwelikshuis vir 'n skeiding (ongeag of dit permanent of tydelik is) terwyl hulle steeds hul verantwoordelikhede (finansiële verpligtinge en ondersteuning) nakom. In daardie geval word dit nie as eggenoot-verlating gekategoriseer nie.

'n Paar skuldgebaseerde egskeidingstate het hierdie situasie as opsetlike verlating gekategoriseer.

Nog 'n noodsaaklike ding om op te let oor hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed, is dat elke staat sy definisie of konseptualisering van verlating in die huwelik het en wat nie.

Ongelukkige jong paartjie

Hoe hou verlating en verlating met egskeiding verband?

Die volgende konsep om na te kyk onder hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed, is die basiese verhouding van verlating of verlating tot egskeiding. Hoe hou dit basies verband met egskeiding?

Ongeag die staat waar jy getroud is, kan paartjies wat 'n egskeiding wil hê die opsie kies om 'n skuldegskeiding of 'n skuldlose egskeiding.

Alhoewel die kriteria van 'n skuldlose egskeiding verskil van staat tot staat, wanneer 'n getroude egpaar aansoek doen vir 'n skuldlose egskeiding, blameer nie een van die gades hul maat vir die verlaat van die huwelik nie. In 'n skuldlose egskeiding is huwelikswangedrag nie 'n faktor in daardie egskeiding nie.

Het jy geweet dat egskeiding sonder skuld die enigste opsie is wat vir getroude paartjies beskikbaar is om hul huwelik wettiglik in baie state te beëindig!

Die persoon wat die skuldlose egskeiding indien, getuig dat die verhoudingsverbrokkeling en skeiding opsetlik en vrywillig was sonder huwelikswangedrag soos verlating in egskeiding.

Dus, natuurlik, as 'n gade 'n skuldegskeiding indien, beteken dit dat die gade die verbrokkeling van die huwelik toeskryf aan die voorkoms van huwelikswangedrag. Die een wat vir egskeiding aansoek doen, sê dus dat die huwelik beëindig is as gevolg van huwelikswangedrag .

Skuldegskeidings is ongetwyfeld meer emosioneel uitputtend, duur en omslagtig as 'n egskeiding sonder skuld.

State soos Maryland en Alabama in die VSA laat gades toe om 'n skuldegskeiding aan te teken met verlatenheid of verlating as grond vir die versoek. Daarom, in sulke state, is egskeiding deur verlating toelaatbaar.

Jy kan dus sien dat as jou gade jou in die huwelik verlaat of in die steek gelaat het, dit 'n beduidende rol in die egskeidingsproses speel. Trouens, in sommige state kan verlating die grond wees vir die indiening van 'n skuldegskeiding!

|_+_|

Verskil tussen verlating of verlating en skeiding

Die volgende konsep om te ontbloot in hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed, is die verskil tussen verlating en skeiding.

Of dit nou verlatenheid of verlating is, albei is die gevolge van 'n huweliksmaat wat die huweliksverhouding en huis verlaat sonder om hul maat hiervan te laat weet en sonder enige voorneme om terug te kom.

Skeiding, inteendeel, vind plaas wanneer albei gades deeglik bewus is van die feit dat die huwelik verby is. Of die besluit om die huwelik te beëindig wedersyds is, ten minste kommunikeer die gade wat gaan hierdie inligting aan hul lewensmaat.

Skeidings is nie 'n skuldgrond vir egskeiding nie. In skeidings kommunikeer paartjies oor die duur van die skeiding en of dit moontlik tot egskeiding sal lei (en wanneer).

Enige gade gee nie lukraak belangrike verantwoordelikhede prys nie. Belangrike sake soos kindersorg, finansies, ens., word bespreek.

Verlating of verlaat in 'n huweliksverhouding deur 'n gade is 'n skuldgrond vir egskeiding in verskeie state. Wanneer dit by verlating kom, verlaat die gade die huwelik, huwelikshuis en verantwoordelikhede sonder om hul maat te laat weet.

Dus, egskeiding vir verlating is 'n moontlikheid.

|_+_|

Jy kan net sowel hierdie video kyk om te verstaan ​​hoe 'n tipiese egskeiding verskil van 'n verlating egskeiding:

Tipes verlating

Om te leer oor die tipes verlating is baie belangrik om te verstaan ​​hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed.

Wanneer dit kom by die begrip van egskeidingsverlating, kan verlatenheid in die huwelik breedweg in twee tipes gekategoriseer word, naamlik:

1. Konstruktiewe verlating

Alhoewel daar genoem is dat verlating 'n grond vir die indiening van 'n skuldegskeiding kan wees, is een van die sleutel maniere om 'n skuldegskeiding te verdedig op grond van konstruktiewe verlating.

Wanneer 'n gade 'n huweliksverhouding verlaat omdat hul maat dit onmoontlik gemaak het om in die verhouding en die huwelikshuis te bly, het die gade wat die huwelik verlaat die reg om konstruktiewe verlating te eis.

Gestel 'n gade verlaat 'n huwelik (sonder om hul gade in te lig) as gevolg van huwelikswangedrag ( huishoudelike geweld , dwelmmisbruik, geestelike wreedheid , fisieke wreedheid, seksuele geweld, ens.). In daardie geval kan konstruktiewe verlating geëis word deur die gade wat vertrek.

Dit word konstruktiewe verlating genoem omdat die gade (wat verlaat het) die huwelik verlaat het op grond van huwelikswangedrag.

2. Kriminele verlating

Die klempunt om te verstaan ​​hoe doen verlating affekteer 'n egskeiding is kriminele verlating.

Wanneer 'n individu ophou om hul verpligtinge na te kom, insluitende ondersteuning, beskerming en versorging van hul gade, gediagnoseer met gesondheidsprobleme, en minderjarige kinders sonder enige regverdige rede, word dit kriminele verlating genoem.

Gestel jou gade is terminaal siek en finansieel afhanklik van jou, in 'n skuldlose toestand, alhoewel jy dalk 'n egskeiding toegestaan ​​word. In daardie geval sal jy steeds jou finansiële verpligtinge (in die vorm van onderhoud) teenoor jou gade moet nakom.

Wanneer dit egter by minderjarige kinders kom, is 'n ouer finansieel verplig om vir hul kinders (minderjarige kinders) te voorsien, ongeag die kind se gesondheidstatus.

Paartjie wat argumenteer

Effek van verlating in die huwelik op egskeidingskwessies

Kom ons kyk uiteindelik na die verskillende aspekte van hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed. Wanneer dit kom by verlating, egskeiding, huweliksverlating kan 'n spel-wisselaar wees.

1. Bewys van verlating

Eerstens, om te bewys dat jou gade jou in die steek gelaat het, is fundamenteel vir die indiening van 'n verlate egskeiding vir mense wat in state woon wat individue toelaat om aansoek te doen vir skuld egskeidings .

Onthou hierdie punte:

  • Jy moet aan die hof bewys dat jy vir ’n spesifieke tydperk aan huweliksverlating onderwerp is.
  • Die verlate gade moet aan die hof bewys dat hul gade geweier het om met hulle te kommunikeer.
  • Die gronde vir vertrek (sonder kommunikasie) moet aangetoon word dat dit geen regverdiging het nie. Die verlate gade moet bewys dat hulle nie in huwelikswangedrag betrokke was nie.
  • Die verlate gade moet ook bewys dat hulle van plan was om die huweliksverhouding te beëindig en geen voorneme gehad het om terug te keer nie.

2. Kindertoesig

Alhoewel daar altyd ruimte is vir onderhandeling oor kindersorg, kinderonderhoud, ouerskapplanne en kindertoesig tussen egpare wat skei, vir egskeidings wat op grond van verlating ingedien word, is daar beswaarlik enige moontlikheid dat onderhandelinge vir kindertoesig kan plaasvind.

Hoekom? Dit is omdat huweliksverlating dikwels gevolg word deur kinderverlating. Dus, die impak van verlating op kindertoesig is spelveranderend.

As jou gade jou en jou kinders sonder enige ondersteuning in die steek gelaat het, sal die hof jou heel waarskynlik bevoordeel vir volle of uitsluitlike toesig oor jou kinders.

In elke egskeidingsaak waarby minderjarige kinders betrokke is, sal die hof egter die beste belange van jou kinders evalueer, insluitend of kind verlaat het, wanneer daar besluit word hoe om ouerskaptyd en kindertoesig te verdeel.

|_+_|

3. Verdeling van eiendom en onderhoud

Nog 'n belangrike aspek om uit te vind hoe verlating 'n egskeiding beïnvloed, is die onderwerp van regte oor die huweliksboedel en onderhoud.

Dikwels dink mense dat as hulle hul huwelikshuis verlaat voordat hulle om 'n egskeiding aansoek doen, hulle hul regte op die huwelikshuis en onderhoud verloor. Dit is egter 'n wanopvatting.

Dit is onmoontlik dat jy onthou dat howe elke egskeiding op 'n geval-tot-geval basis evalueer vir die behoorlike verdeling van eiendom en die besluit van onderhoud.

Alhoewel daar situasies is wanneer huwelike onherstelbaar onherstelbaar raak, en daar 'n sterk versoeking is om alles te laat vaar, veroorsaak huweliksverlating ongelukkig meer probleme as nie.

|_+_|

Afsluiting

Noudat jy deeglik bewus is van hoe verlating ’n egskeiding raak, onthou altyd dat dit die beste is om te kies vir wetlike skeiding en dan ’n egskeidingskikking eerder as verlating.

Gedeelte: