Streng ouers veroorsaak gedragsprobleme by kinders en gesonde ontwikkeling

Streng ouers veroorsaak gedragsprobleme by kinders

Daar was 'n tyd toe streng ouerskap die norm was, en elke kind moes die reëls van die huishouding nakom wat deur die ouers bepaal is. Sulke ouerskap het die grootste geslag en die opstandige, maar finansieel suksesvolle bloeiers, grootgemaak. Vandag word moderne ouers dit baie goedgekeur.

Hoekom? Dit werk eenvoudig nie. Outoritêre ouers maak kinders groot met 'n laer selfbeeld en 'n opstandige houding. 'N artikel deur Aha Ouerskap wys op verskeie redes waarom streng ouerskap gebrekkig is - of is dit nie?1. Dit ontneem kinders die geleentheid om selfdissipline en verantwoordelikheid te internaliseer

Hulle beweer dat outoritêre ouers verhoed dat kinders selfdissipline aanleer omdat kinders hulle slegs gedra uit vrees vir straf.

Dit praat oor nadruklike perke en ander new age terme wat beweer dat kinders net die hele tyd outomaties sal doen wat reg is liefdevolle ouers aan hulle verduidelik oor perke.

As 'n volwassene, as u nie optree nie, word u steeds gestraf. Daar is geen ouderdomsbeperking waar u eintlik kan doen wat u in hierdie wêreld wil hê nie. Dit is onmoontlik om enige soort dissipline self te leer of anders (is daar enige ander soort?) Sonder gevolge. As dit so is, sal die samelewing nie wetstoepassing nodig hê nie.

Iemand mis die punt.

2. Outoritêre ouerskap is gebaseer op vrees, dit leer kinders om te boelie

Die artikel beweer dat omdat die ouerrolmodel geweld gebruik om reëls af te dwing. Dit leer kinders om geweld te gebruik om te kry wat hulle wil hê.

Dit leer hulle ook dat daar altyd sterker kragte soos die mariniers en die FBI is as hulle dit doen. Dit is dieselfde punt en het dit steeds gemis.

3. Kinders wat met strafdissipline grootgemaak word, is geneig tot woede en depressie

Daar word beweer dat omdat 'n deel daarvan DUIDELIK nie aanvaarbaar is vir die ouers nie, en dat streng ouers nie daar is om hulle te help om dit te hanteer nie, hul verdedigingsmeganisme geaktiveer word en hulle kranksinnig maak.

Ok, hierdie stelling skep 'n wilde aanname dat streng ouers nie in die eerste plek verduidelik waarom daar 'n straf is nie. Dit veronderstel ook dat ouers nie hul kinders help om 'die onaanvaarbare deel daarvan reg te stel' nie. Dit veronderstel logies ook dat ouers elke soort gedrag MOET aanvaar.

Dit is baie misleidende aannames.

4. Kinders wat deur streng ouers grootgemaak word, leer dat mag altyd reg is.

Kinders wat deur streng ouers grootgemaak word, leer dat krag altyd reg is

In hierdie gedeelte aanvaar die skrywer dat streng ouers kinders leer om gehoorsaam te wees, en erken ook dat hulle dit eintlik leer. Vervolgens word gesê dat omdat kinders van streng ouers gehoorsaam is, hulle grootword as skape en nooit die gesag bevraagteken wanneer hulle moet nie. Hulle sou geen leierseienskappe ontwikkel en verantwoordelikheid ontduik nie, want hulle weet net hoe om bevele te volg.

Na die erkenning dat streng ouerskap werk, beweer dit dat kinders van streng ouers sinnelose dwase is. Ek neem aan dit is 'n ander aanname, want daar is geen studie om dit te ondersteun nie.

5. Kinders wat met harde dissipline grootgemaak word, is geneig om meer opstandig te wees

Daar word beweer dat daar studies is wat aantoon dat 'n outoritêre huishouding opstandige kinders grootmaak en volwassenes onder outoritêre bewind gebruik om opstand as bewys te bevorder.

Nadat hy in die vorige afdeling beweer het dat kinders van streng ouers gehoorsame dwaaslose dwase is wat nooit gesag bevraagteken nie, draai dit om en sê: die teenoorgestelde gebeur eintlik. Watter een is dit?

6. Kinders word streng grootgemaak om net 'reg te doen' en wanneer hulle dit doen, beland hulle in meer moeilikheid en word hulle uitstekende leuenaars.

Daar is geen verduideliking, bewys of enige vorm van uitwerking in hierdie eis nie. Daar is net gesê asof dit 'n universele feit is.

Dit is dus om te sê dat om reg te doen, mense in die moeilikheid bring en dat dit ook reg is om te lieg. Niks daarvan maak sin nie.

7. Dit ondermyn die ouer-kind verhouding

Dit verklaar dat omdat streng ouers 'n gewelddadige metode gebruik om kinders met wangedrag te straf. Die fisieke dade kweek haat en uiteindelik word die kinders grootgeword met vyandigheid teenoor hul ouers in plaas van liefde.

Ok, hier is weer baie aannames. Een daarvan, dit veronderstel dat streng ouers dit nie toon nie liefde vir hul kinders tussen daardie tye wanneer hulle nie in die kringloop van wangedrag-straf verkeer nie.

Dit veronderstel ook dat kinders grootword en net die slapelose nagte in die martelkamer onthou wat ure aaneen geëlektrocuteer is.

Laastens veronderstel dit dat dit 'n teken van liefde is om kinders te laat doen wat hulle wil en nie daarvoor te straf nie. Daar is nooit oorweeg dat sommige kinders dit miskien, net miskien, dit sou interpreteer as 'n teken van 'gee tog nie om wat ek doen nie.' om net die moontlikheid in te stel dat dit kan gebeur.

Dit kom tot die gevolgtrekking dat die toepassing van straf elke positiewe poging wat 'n ouer vir die kind doen vernietig en herhaal dat hulle nooit selfdissipline aanleer nie.

In die artikel word gesê dat kinders van gesaghebbende ouers 'n laer selfbeeld het. Hieruit volg dat kinders van toestemmende ouers selfgeregtigde brakke het, het 'n hoër selfbeeld. Dit is op die lange duur beter vir die kind, want volwassenes met 'n hoë selfbeeld is nie opstandig in enige vorm of vorm nie. Ek weet dat dit geen sin het nie, maar dit is die gevolgtrekking. Laat ons nie eers die onderwerp van lae selfbeeld gehoorsame, maar opstandige kinders aanraak nie.

Dit skep dan 'n oplossing van 'empatiese perke' deur te keer dat u kind verkeerd doen deur perke te stel, maar hulle nooit te straf vir die oortreding daarvan nie. Dit beweer dat dit kinders selfdissipline leer, want anders moet u alles bestuur wat hulle doen.

Kinders sal 'n gevoel van perke ontwikkel wat deur ouers opgelê word as u hulle 'empaties' vertel wat reg en wat verkeerd is. As hulle in die kans is om iets verkeerd te doen, is dit die ouer se verantwoordelikheid om die kind (kragtig) te voorkom en hopelik word die kind verantwoordelik genoeg om dit nie te herhaal as u nie soek nie.

Hierdie metode, beweer die skrywer, sal die les inboesem dat daar 'n paar lyne is wat kinders nie moet oorsteek nie, want mamma sal iets moet doen (maar nie straf nie, maar net 'n suikerbedekte weergawe daarvan) totdat hulle leer om nooit dieselfde fout te herhaal nie.

Dit is nie straf nie, want kinders wil natuurlik hul ouers volg. Deur hulle dus 'empaties' te verhinder om volgens hul impulse op te tree, 'lei' die ouers hulle eenvoudig na die regte pad. Op 'n nie-gesaghebbende, maar empatiese manier, natuurlik.