Kan jy bates verkoop tydens 'n egskeiding? Jou Vrae Beantwoord

Jou vrae beantwoord - Kan jy bates verkoop tydens

In hierdie artikel

Die meeste van die tyd het paartjies wat uit is vir egskeiding reeds planne vir hul toekoms. Dis net reg om vooruit te beplan, reg?Nou, een van die hoofredes hiervoor is om finansiële probleme in die toekoms te vermy, veral wanneer jy reeds sien hoeveel jy met jou egskeiding gaan spandeer. Nou sou paartjies begin dink: Kan jy bates verkoop tydens 'n egskeiding?

Die rede agter die aksie

Daar kan baie redes wees waarom 'n mens bates tydens 'n egskeiding moet wil verkoop. Dit kan wees omdat hulle alle bates wil likwideer voordat paaie skei; ander wil wraak neem of net meer geld vir hulself kry.

Daar is ook ander redes waarom iemand die bates wil likwideer, soos om professionele prokureursfooie te betaal, 'n nuwe lewe te begin en meer.

Onthou, beide jy en jou gade selfs in die proses van egskeiding het die wettige en gelyke reg op 'n deel van alle eiendomme wat jy in die loop van jou huwelik verkry het. Nou, as jy dit verkoop sonder die ander persoon se toestemming of medewete - sal jy aanspreeklik gehou word en die regter sal inspraak hê om die ander persoon vir die verlore bate te vergoed.

Tipes bates

Voordat jy oor enigiets besluit, moet jy eers die tipe bates verstaan.

Jou eiendomme moet eers as óf 'n huwelik óf 'n aparte eiendom geklassifiseer word. Dan is daar wat ons 'n deelbare eiendom noem, dit beteken dat dit 'n bate is wat inkomste produseer of die vermoë het om die waarde na egskeiding te verander.

Aparte of nie-huwelikse eiendom

Afsonderlike of nie-huwelikse eiendom sluit enige eiendom in wat voorheen deur enige van die gades besit is gaan trou . Dit kan insluit, maar is nie beperk nie tot eiendomme, bates, spaargeld en selfs geskenke of erfenis. Voor of tydens die egskeiding kan die eienaar doen wat hulle wil aan hul eiendomme sonder enige aanspreeklikheid.

Huweliksgoedere of huweliksbates

Dit is die eiendomme wat enige bates dek wat in die loop van die huwelik verkry is. Dit maak nie saak wie van die egpaar dit gekoop of verdien het nie. Dit is 'n wedersydse eiendom en sal onderwerp word aan gelyke verdeling van regte of waarde wanneer dit gelikwideer word.

Tydens die egskeidingsonderhandelinge kan daar twee hoof maniere wees om jou te verdeel huwelikseienskappe . Die hof sal die situasie beoordeel en sal poog om die eiendom gelykop te verdeel, tensy daar kwessies is wat sal verhoed dat dit gebeur.

Beskerm jou bates tydens egskeiding

Beskerm jou bates tydens egskeiding

Die beskerming van jou bates in jou egskeiding is van kardinale belang wanneer jou gade 'n persoonlikheidsversteuring, 'n verhouding het of net daarop uit is om met jou gelyk te kom. Daar is mense wat alles sal doen om die egskeidingsonderhandeling te wen – maak nie saak wat nie.

Wees proaktief en doen wat jy kan om dit te voorkom, daar is ook maniere om enige transaksies van jou gade af te hou sodra die egskeidingsproses begin. Dit sal ook afhang van jou staatswette.

Ken jou staatswet

Elke staat het verskillende egskeidingsreëls en dit sal beïnvloed hoe jy jou eiendom kan verdeel.

Dit is beter om ken jou staatswette wanneer dit by egskeiding kom en vra vir leiding as jy wil weet wat die slimste stap sal wees om te doen.

Kan jy bates verkoop tydens 'n egskeiding? Alhoewel die meeste state dit nie sal toelaat nie, kan daar in sommige state vrystellings wees. Weereens, elke egskeidingsaak is anders en in elk geval waar jy dit mag doen, is dit belangrik om die moets en moenies van die verkoop van eiendomme en bates te onthou.

Moets en moenies om te onthou

  1. As daar besluit is om bates in die loop van die egskeiding te probeer verkoop om ’n skuld te delg, vir die egskeiding te betaal of die winste te deel – dan is hier ’n paar moets en moenies vir die verkoop van bates in jou egskeiding.
  2. Kry wel waardasies vir wat jy die billike markwaarde van jou bates en eiendomme noem. Moenie haastig wees om van jou bates ontslae te raak net om vinnig geld te kry nie. Ken die waarde en kry die beste deal daarvoor.
  3. Moenie die proses haas nie. Alhoewel jy dalk vinnig al jou huweliksgoedere wil likwideer sodat jy jou deel kan kry, maak seker dat dit nie 'n veel groter verlies tot gevolg het nie. As jy byvoorbeeld 'n gesinshuis het. Wag vir die beste transaksie en moenie tevrede wees met wat jy nou kan kry nie. Die waarde kan oortyd verhoog en dit is dalk die beste om dit eers te bespreek.
  4. Soek die goedkeuring van jou gade voordat jy besluit om jou huwelikseiendomme te verkoop. Jy kan heeltyd stry, maar dit is net reg om jou gade 'n sê in hierdie saak te laat sê. In elk geval dat jy weet dit sal nie werk nie; jy wil dalk 'n bemiddelaar se hulp soek.
  5. Moenie huiwer om hulp te vra as jy sien dat jou gade nie by die reëls van jou egskeiding hou nie of as jy sien dat jou gade haastig is om jou eiendom te verdryf. In elk geval dat daar optrede teen die reëls van jou egskeiding is — praat uit en vra vir hulp.
  6. Doen jou huiswerk en het 'n lys van al jou bates en die dokumente wat dit ondersteun. Doen dit ook vir jou nie-huwelikse bates, want dit is altyd goed om alles gedokumenteer te hê.
  7. Moenie gekompromitteer word nie. Dit beteken dat as jou gade sy bepalings en evaluerings oor jou huwelikseiendomme gelê het en jou vra om in te stem - moenie. Dit is beter om jou eiendomme weer te laat takseer net om seker te maak dat alles reg is. Daar kan gevalle van misleiding wees, veral wanneer dit by bates en finansiële onderhandelinge kom. Wees bewus.

Jy hoef nie hieroor te jaag nie, weeg jou keuses op

Kan jy bates verkoop tydens 'n egskeiding? Ja, as dit jou bates is voor jy getroud is en jy in elk geval eiendomme wil verkoop wat jy tydens die huwelik verkry het, moet jy steeds daaroor praat en dan die geld wat jy sal ontvang verdeel.

Onthou net dat jy nie hieroor hoef te jaag nie. Jy is dalk te gefokus om die geld te verdien dat jy dalk vergeet hoe waardevol daardie eiendom is. Weeg jou keuses omdat jy nie waardevolle eiendomme of bates wil verloor nie.

Gedeelte: