Huweliks- en gesinsberaders: hul rol in die verbetering van verhoudings

Huweliks- en Gesinsberaders

In hierdie artikel

Getroude paartjies wil dalk oorweeg om 'n huweliks- en gesinsberader . Dikwels strek probleme in 'n huwelik verder as net die huwelik. Agter probleme lê verskeie bydraende faktore. Huweliks- en gesinsberaders kan help om die bydraende faktore te identifiseer en beter nog, die probleem op te los s. Dit word gedoen deur verskillende tegnieke om gedragspatrone te verander.

Konflikte in 'n huwelikspruit dikwels uit gedragsinvloede van gesinsdinamika. Of daar kinders betrokke is of skoonfamilie, ander verhoudings het 'n impak op 'n huwelik. As gevolg hiervan moet alle verhoudings aangespreek en verbeter word om uiteindelik die band tussen gades en die gesin as geheel te versterk.

Kom ons bespreek hoe 'n Christelike huweliksberadingsafrigter jou huwelik en gesin anders kan verbeter. Gesins- en huweliksberaders doen baie om enige konflik op te los of die egpaar se verhouding of die band met die gesin belemmer.

Hieronder is 9 maniere waarop huweliks- en gesinsberading help:

1. Verbeter huishoudelike dinamika

Daar is dinamika in elke huishouding en dit raak verhoudings direk. Die beste manier om die dinamika in 'n huishouding te verbeter, is om hulle weer in belyning te plaas. Probleme kom voor wanneer familielede op mekaar se tone begin trap of wanneer moeilike tye in die gesig gestaar word.

Dit kan enigiets insluit van ongewenste huweliksadvies deur die skoonfamilie, familielede wat nie oor die weg kom nie, ongehoord voel, botsende ouerskapvaardighede, finansiële probleme , 'n dood in die familie, en 'n oorvloed van ander dinge. Dit kan maklik 'n negatiewe impak op gedrag hê en verhoudings kan gespanne raak.

Met berading is Christelike huweliks- en gesinsberaders in staat om paartjies en hul gesinne te help om 'n blywende oplossing te vind deur spesifieke, haalbare doelwitte te stel soos kommunikasie te verbeter .

2. Verbeter verhoudings

Christenpare se huweliks- en gesinsberaders praat ook oor die verbetering van verhoudings. Mense dink dikwels berading en hul gedagtes gaan na konflikoplossing, maar dit gaan verder as probleemoplossing.

Deur met paartjies en hul gesinne te werk, kan beraders hulle nader bring enhul band versterk. Om eenheid tydens sessies te herstel is 'n wonderlike gevoel wat regtig aan die hartsnare trek. Vir die meeste is eenheid die laaste stukkie van die legkaart wat nodig is om die meeste uit beradingsessies te kry.

3. Spreek almal aan

Huweliks- en gesinsberading spreek almal in die huishouding aan. Om 'n besluit te laat bly, moet almal verander . Beraders moedig hierdie belangrike veranderinge aan deur individue en die egpaar/gesin as geheel te beraad.

4. Verbeter kommunikasievaardighede

Wonderlike egpaar kommunikeer saam met die koppie koffie in die kafee

Een van die primêre maniere om mekaar te verstaan ​​of 'n persoon te ken, is deur kommunikasie.Effektiewe kommunikasie in verhoudingsis die fundamentele behoefte wat egter dikwels geïgnoreer word.

Huweliks- en gesinsberaders tree op as bemiddelaars en help om twis tussen paartjies of ander lede van die gesin op te los. Met die beter artikulasie van gevoelens sal jy verskeie vlakke van wankommunikasie kan oplos deur familiehuweliksberading.

5. Verhoog selfbeeld

Konflikte sal waarskynlik in 'n gesin ontstaan.

So, hoe werk huweliksberading in hierdie aspek?

Argumente kan die selfvertroue van 'n persoon wegneem, veral wanneer dit met die eggenoot of familie gebeur. Dit is wanneer huweliks- en gesinsberaders inspring om te help met hul vaardigheidsopleiding en terapeutiese intervensies.

Dit los ook die vraag op van 'Kan huweliksberading 'n huwelik red?'

Ja, die huweliksberader probeer verstaan ​​wie die mag in die verhouding besit en probeer om dit in te kort en sodoende die selfagting van die onderdanige party te laat herleef.

6. Toekenning van rolle

Daar kan tye wees wanneer een van die partye in die huwelik baie kompromitteer in die verhouding met geen aanspreeklikheid vir 'n ander maat nie. Die belangrikheid van berading is dat sulke huweliks- en gesinsberaders help vestig 'n sterker band deur elke lid van die gesin ewe belangrik te laat wees.

huweliks- en gesinsberaders help ook om grense te stel en respek te vestig deur ouerlike gesag en kinders se perspektief en behoeftes te demonstreer.

7. Oplossing van konflikte

Wanneer om huweliksberading te kry?

Gesins- en huweliksberading is belangrik vir konflikoplossing in die huwelik. Die rol van huweliks- en gesinsberaders is om huweliksprobleme se advies aan die egpaar te verskaf.

Die konflikte kan ook in die gesin voorkom wat tot groter dispute kan lei. Daarom is die voordele van huweliksberading dat dit enige sulke negatiewe situasies in die kiem steek konflikoplossing en probleemoplossende benadering tot die situasie.

8. Neem gedragspatrone waar

Huweliks- en gesinsberaders gebruik verskeie gedragsterapie om op te los ongesonde of vernietigende gedrag in mense, veral kinders. Die doel van sulke berading is om 'n langtermynvoordeel daar te stel.

Wat is die doel van berading?

Dit word gebruik om 'n groot aantal mense met verskillende probleme te behandel. Daar is verskillende tipes gedragsterapie soos:

 • Stelsel desensibilisering
 • Afkeerterapie
 • Kognitiewe gedragsterapie
 • Kognitiewe gedragsspelterapie

Hierdie behandelings help in:

 • Angs
 • Depressie
 • Woede kwessies
 • Dwelmmisbruik
 • ADHD
 • Self skade
 • Fobies

9. Boesem vergifnis in

Hoekom is berading belangrik vir die gesin?

Aanlyn huweliksberading help met versoening binne die gesin.

Die berading verseker om die band te versterk. Dit verskaf argumente sodat die egpaar of ander lede van die gesin is minder veroordelend en meer vergewensgesind teenoor mekaar.

In die video hieronder praat Lisa Nichols oor die vergewing van familie vir die skep van oorvloed in die lewe. Baie van ons energie word aan ons verhoudings bestee. Daar behoort dus geen element te wees wat chaos in die verhouding en dus in die lewe veroorsaak nie. Weet meer hieronder:

Dus, as jy en jou gesin enige emosionele stres of krisis in die gesig staar, gaan na huweliks- en gesinsberaders om die probleem op te los.

Gedeelte: