Gesinsgeweld - Verstaan ​​die spel van mag en beheer

Gesinsgeweld En Mishandeling

Ja, elke ongelukkige gesin is ongelukkig op sy eie manier, en elke beledigende gesin het onbeperkte nuanses.

Almal kan 'n slagoffer van gesinsmishandeling wees, ongeag hul ouderdom, geslag, opvoedingsvlak, ekonomiese status – ongeag enige individuele eienskap, eenvoudig gestel. Die geweld voed op spesifieke dinamika binne 'n verhouding, en dit is so kompleks soos almal betrokke.Hierdie dinamika blyk heeltemal vermoeiend te wees vir alle familielede, maar ook byna onmoontlik om van weg te breek. Die rede lê in 'n self-verewigende spel van mag en beheer.

Die vernietigende kringloop

Alhoewel nie een beledigende gesin identies is nie, is daar 'n paar tipiese kenmerke van so 'n verhouding.

Mishandeling vind gewoonlik in siklusse plaas. Die gesin gaan deur periodes van kalmte voor die storm, wanneer, al is dinge aan die buitekant rustiger, die spanning opbou en ’n intense episode van mishandeling en aggressie onvermydelik is.

Gekombineer met vernietigende taktiek om mag oor die slagoffers van gesinsmishandeling te beweer, lei so 'n bose omgewing gewoonlik tot 'n leeftyd van selftwyfel, emosionele uitputting en vrees.

Diespel van mag en beheer, (onwillig) gespeel deur elke lid van die gesin, word in stand gehou deur onsekerheid. Beide die slagoffer en die misbruiker is selfversekerd en het diep maar patologiese behoefte aan mekaar. Die misbruiker vrees dat (s)hy sal wys hoe onseker (s) hy is en vrees dat hy swak lyk. Hy glo egter ook ten diepste dat (s)hy onbeminlik is. Aan die ander kant is die slagoffer ook vreesbevange dat sy nie in die algemeen lief is nie en geliefd is deur die misbruiker.

So, hulle aanvaar albei die onvoorspelbaarheid van hul verhouding - die teenstrydige reaksies en inkonsekwente toegeneentheid. Tog, in sulke oënskynlike wispelturigheid, vorm verbasend sterk bande, en ons sien dikwels die mees beledigende gesinne met hul lede wat oënskynlik nie in staat is om te skei en grense te stel nie.

|_+_|

Hoe die spel van mag en beheer gespeel word

Die giftige spel van mag en beheer word gewoonlik gespeel deur die misbruiker wat verskillende taktieke gebruik om te oorheers, en die slagoffer wat hom daaraan onderwerp uit 'n vrees om verwerp en ongeliefd te word. Dit verander in 'n meedoënlose gejaag na goedkeuring en toegeneentheid, wat in 'n wisselvallige vorm kom, wat al die slagoffer se energie en vreugde uitput.

Sommige van die algemene maneuvers wat die misbruikers gewoonlik gebruik om die patroon van hegemonie stewig vas te stel, is –

  • Intimidasie : die implementering van verskillende bangmaak-taktieke, die gebruik van kyke, woorde of gebare om vrees op te wek, wat daarop dui dat die liefde gekondisioneer word deur die slagoffer se korrekte gedrag, ens.; ook vind 'n spesiale vorm van intimidasie en mishandeling plaas wanneer die misbruiker dreig (openbaar of heimlik) om selfmoord te pleeg, te verlaat of op enige manier benadeel te word, indien die slagoffer nie op 'n sekere manier optree nie.
  • Emosionele mishandeling: die slagoffer skuldig te laat voel en selfs verantwoordelik te laat voel vir die mishandeling, belediging, vernedering, name noem, onseker, ontoereikend en hulpeloos laat voel, ens.
  • Gebruik ekonomiese oorheersing : die gebruik van geld en besittings om die slagoffer te laat onderwerp (…terwyl jy onder my dak is …, … sou jy honger sterf sonder my salaris!)
  • Isoleer die slagoffer van die buitewêreld: dit hoef nie 'n volledige isolasie te wees nie, maar om die slagoffer fisies of geestelik te skei van haar of sy vriende, ander familielede of invloede van buite verseker dat (s)hy selfs meer bang sal voel om die misbruiker se liefde te verloor en selfs meer vatbaar vir alles wat die misbruiker vir haar sê.

Natuurlik behels hierdie taktiek almal ietwat subtiele maniere van misbruik. Die meer direkte aggressiewe vorme van gesinsmishandeling en -geweld (fisiese of seksuele mishandeling) val onder dieselfde breë kategorie en verskil nie baie in hul grondslag nie. Dit is bloot meer drastiese en potensieel selfs noodlottige manifestasies van dieselfde behoeftes en onsekerhede.

Selfs die minder eksplisiete mishandeling kan egter groot skade tot gevolg hê, en moet nooit ligtelik opgeneem word net omdat 'n fisiese besering nie plaasgevind het nie. Dit is hoekom dit van kardinale belang is om die wanaangepaste patrone en gewoontes van 'n gesin te herken en te probeer transformeer.

Om binne 'n beledigende gesin te leef is dikwels so moeilik soos om maniere te vind om dit te verander.

Om as slagoffer te getuig of gesinsmishandeling te ervaar, kan skadelik wees vir kinders van beïnvloedbare ouderdomme. Die komplekse dinamika word selfs meer gekompliseer deur die feit dat dit byna nooit is dat net twee lede van 'n gesin in 'n ongesonde verhouding betrokke raak nie. Elke lid het hul eie rol in die behoud van die patologiese uitruilings, waarvan baie heeltemal onbedoelde en outomatiese reaksies is. Daarom is dit dikwels onmoontlik om 'n verandering te maak as dit nie 'n gesamentlike poging is nie, gewoonlik gelei deur 'n terapeut.

Nietemin is dit 'n poging wat ons tyd en energie waardig is, aangesien die meerderheid gesinne kan verander en plekke van liefde en sekuriteit word.

|_+_|

Gedeelte: