Skeiding en egskeiding: die impak op egpaar, kinders en uitgebreide familie

Probleme van

In hierdie artikel

Niemand gaan in 'n huwelik en verwag 'n egskeiding nie. Tog kom dit as 'n moeilike besluit en dit is moeilik om met so 'n lewensveranderende besluit te kom.

Egskeiding is 'n emosioneel aangevuurde situasie wat tot baie veranderinge lei. Verandering van enige aard is moeilik en veral egskeiding. Om deur 'n skeiding en egskeiding te gaan beteken om krag en hanteringsmeganismes te vind terwyl jy in 'n kwesbare toestand is.

Lees verder om die uitwerking van skeiding en egskeiding op gesin te verstaan ​​en begin om 'n strategie te ontwerp oor hoe om huweliksskeiding te hanteer .

Gevolge van egskeiding

Egskeiding is uitdagend omdat so baie verhoudings geraak word, ex-vennote, kinders en uitgebreide familie. Alhoewel huweliksskeiding met kinders 'n emosioneel stresvolle gebeurtenis is, is dit moontlik om 'n gesonde breek te hê. Om te leer watter faktore bydra tot aanpassings kan help om die proses te bespoedig.

Skeiding en egskeiding impak op 'n paartjie

Ontstelde Vroue Vervelig En Man Gebruik Selfoon Agter Dame wat op die rusbank sit

Uitwerking van egskeiding op die egpaar vereis dat hulle vinnige aanpassings aan hul rol as vennoot en ouer maak. Die emosionele gevolge van egskeiding op voormalige vennote kan wissel van lig tot ernstig. Vir eks-vennote kan egskeiding min of meer skadelik wees, afhangende onder meer van hul vermoë om onafhanklik te wees en staat te maak op die ondersteuningstelsel wat hulle het.

Ex vennote, na skeiding en egskeiding, kan ervaar:

 • Verhoogde ongelukkigheid
 • Eensaamheid en distansie van nabye mense
 • Laer produktiwiteit en fokus
 • Angs en/of depressie
 • Verlaagde selfbeeld
 • Dwelmmisbruik
 • Gevoelens van woede, frustrasie en/of hulpeloosheid
 • Verhoogde stresverwante gesondheidsprobleme

Aan die blink kant, die gevolge kan tydelik wees solank jy aanhou werk aan jouself en aanpas by die situasie. Geen uitdaging is onmoontlik solank jy positief bly, 'n aktiewe rol in verandering neem en vriendelik wees met jouself wanneer dinge moeilik is. As jy professionele hulp het, oorkom jy skeiding, en egskeiding kan jou help om vinniger daardeur te gaan en met minder kort- en langtermyngevolge.

Skeiding en egskeiding impak op kinders

Alhoewel skeiding en egskeiding traumaties kan wees, is dit nie so donker nie. Navorsing wys dat 2 jaar na 'n egskeiding die meeste kinders goed aanpas. Verder ervaar kinders meer probleme wanneer ouers in hoë-konflik huwelike bly in plaas daarvan om uitmekaar te gaan .

Wanneer kinders gekonfronteer word met hul ouers se egskeiding, kan hulle 'n wye verskeidenheid emosies voel soos:

 • verwarring
 • frustrasie
 • angs
 • hartseer
 • vrees
 • woede
 • en/of skuldgevoelens

Hulle dink dalk dat dit hulle skuld is dat hulle soveel keer hoor hoe hulle ouers oor hulle stry. Hulle kan dalk teen die situasie betoog en begin optree.

Jy sal dalk agterkom dat hulle onttrek het, hul akademiese prestasie afneem, of enige ander problematiese gedrag toon.

Wanneer egskeiding plaasvind, is daar ook 'n spesifieke egskeiding in die ouer-kind-verhouding wat plaasvind.

Kinders in geskeide huise, in vergelyking met ongeskonde gesinne, ontvang minderemosionele ondersteuning, finansiële bystand, praktiese hulp, toegeneentheid, aanmoediging van sosiale volwassenheid en warmte van hul ouers.

Aangesien ouers wat deur 'n egskeiding gaan, meer uitgeput en gestres is, kan dit gebeur dat ouerlike beheer en uitdrukking van liefde afneem.

Kyk ook: 7 Mees algemene redes vir egskeiding

Daar is geen maklike antwoord op die vraag nie hoe egskeiding kinders se toekomstige verhoudings raak aangesien daar baie faktore speel wat die resultate van die egskeiding beïnvloed. Tot dusver, kinders wie se ouers geskei het, in vergelyking met kinders van ongeskonde gesinne:

 • Is geneig om minder positiewe houdings teenoor die huwelik te hê en meer positiewe houdings teenoor egskeiding
 • Verminderde toewyding in romantiese verhoudings wat tot laer verhoudingskwaliteit kan lei
 • Verhoogde goedkeuring van voorhuwelikse seks, saamwoon en egskeiding
 • Goedkeuring van huwelik en baar
 • Meer geneig om te glo dat die huwelik nie belangrik is voordat jy kinders kry nie en is meer geneig om 'n kind buite die huwelik te hê
 • Verhoogde permissiewe houdings en gedrag teenoor seksualiteit.

Alhoewel al die gevolge van egskeiding wat hierbo gelys is moontlik is na 'n egskeiding, beteken dit nie dat saambly die minste van twee euwels is nie. Ons moet nie vergeet van die studies wys dat die huwelik net nuttig is vir kinders se ontwikkeling wanneer dit gesond is.

Huweliksvyandigheid word geassosieer met verhoogde aggressie en ontwrigtende gedrag by kinders. Aangesien daar maniere is om die impak het egskeiding op kinders , kan egskeiding 'n beter opsie wees wanneer die huwelik hoog in konflik is.

Skeiding en egskeiding impak op uitgebreide familie

Gesinsskeiding Man Vrou En Kinders Geskei Deur

Wanneer ons oor familie en egskeiding praat, moet ons in ag neem hoe groot van 'n effek dit het. Die uitwerking van egskeiding op gesinne sluit ook uitgebreide familie in.

Wanneer 'n paartjie skei, voel hul familielede dikwels dat hulle een kant moet kies. Hulle voel bekommerd, verward en bang.

Dit kan wees dat hulle voel hul lojaliteit sal getoets word en nie weet hoe om tussen twee kante te balanseer nie. Heel waarskynlik begeer hulle om nie bande met iemand te sny nie.

Wanneer egskeiding plaasvind, wonder die uitgebreide familie ook hoe om die huweliksskeiding van hul naastes te hanteer.

Die uitwerking van egskeiding op volwassenes, in hierdie geval, kan ook na die kinders deursyfer . As sommige van die uitgebreide familie oordeel teenoor een van die ouers toon, kan kinders dit optel.

Dit kan die egskeidingseffek op kinders versterk, hulle laat verward voel en dink dat hulle een kant moet kies.

Weet hoe egskeiding gesinne raak en kinders, ons kan nadink oor die uitwerking van egskeiding op die samelewing. As gevolg van die negatiewe uitwerking van egskeiding op volwassenes, sien ons die impak op die werkplek.

Werknemers wat deur skeiding en egskeiding gaan, is geneig om meer afwesig te wees en kan laer produktiwiteit en swakker prestasie toon as gevolg van egskeidingstres.

Hoe om die impak van egskeiding op die gesin te verminder

Geen twyfel oor huweliksskeiding met kinders is ook lastig in vergelyking met 'n skeiding van huwelike sonder kinders nie. Jy kan ophou om vennote te wees, maar jy kan nie ophou om ouers te wees nie.

Gelukkig het navorsing oor die oorsake en gevolge van egskeiding belangrike inligting oor risiko- en beskermende faktore vir kinders se welstand en post-egskeiding aanpassings opgelewer.

Onder risiko faktore , ons vind verminderde ouerlike ondersteuning en beheer, verlies van kontak met enige van die ouers, 'n verlaging in die kind se lewenstandaard, die belangrikste een – voortgesette konflik tussen die ouers .

Die manier waarop ouers konflikoplossing benader, speel 'n beduidende rol in die kinderaanpassing na egskeiding.

Aan die ander kant, as jy vra hoe om huweliksskeiding te hanteer, kyk na die beskermende faktore .

Dit sluit in positiewe en bevoegde ouerskap, noue verhoudings met broers en susters en grootouers, werk met 'n terapeut, gesamentlike fisiese toesig, en verminderde konflik tussen die ouers.

Wanneer jy vir strategieë vra oor hoe om skeiding te hanteer, begin deur vriendelik met jouself te wees. Jy kan nie uit 'n leë beker skink nie. Wat kan jy doen om eers jouself te help?

Wanneer jy gereed is om hulle te help om hul emosies te verwerk, moedig kinders aan om te praat en hul gevoelens te deel. Luister en moenie hulle druk om die emosionele konflik dadelik op te los nie.

Laat hulle toe om emosies uit te druk sonder tydsbeperkings .

Dit stuur vir hulle 'n boodskap dat hul gevoelens belangrik, geldig en saak maak.

As jy in ag neem dat dit vir kinders die beste is om die verhouding met albei ouers te behou, moenie jou eks voor hulle blameer of slegpraat nie. Wanneer moontlik, moedig hulle aan om beide ouers positief te beskou.

Dit sal ook verbygaan.

In die soeke na die antwoord oor hoe om 'n skeiding in die huwelik te hanteer, begin deur die faktore te verstaan ​​wat bydra tot die sukses van aanpassing by skeiding en egskeiding. Die identifisering van die risiko en beskermende sleutelfaktore verlig potensiële areas vir intervensie.

Daar is programme wat ontwikkel is om die faktore aan te spreek om uiteindelik die kind en die gesin te help om skeidings- en egskeidingseffekte te oorkom. Een van die beste maniere om strategieë te vind om skeiding en egskeiding te oorkom, is om 'n professionele persoon te vind.

Beide kinders en ouers kan baat vind by die werk met 'n sielkundige.

Die einde van 'n huwelik ontketen gewoonlik 'n emosionele helse storm. Die egpaar gaan deur vrees, angs, stres, hartseer en baie ander gevoelens. Dit kan hul vermoë om ouer te word, belemmer soos hulle voor die egskeiding gedoen het.

Die sielkundige gevolge van skeiding en egskeiding kan versag word as ouers die konflik na egskeiding laag hou, kinders aanmoedig om te praat en emosies te deel, hulle te ondersteun en te beheer wanneer dit nodig is en noue kontak met albei ouers stimuleer.

Dit is belangrik om die redes vir egskeiding te verstaan, of dit nou die regte stap is of nie.

Skeiding en egskeiding is 'n groot stap. Daarom moet die egpaar verskeie gedagtes gee voordat hulle 'n groot stap neem.

In die video hieronder dink Michelle Rozen hoe paartjies nie die nodige tyd neem om te bepaal of egskeiding die regte opsie is nie. Dit is belangrik om konflikte te versprei en gesprekke aan te moedig om die situasie stresvry te maak.

Om te leer hoe om dit te doen in 'n hoë-stres situasie soos skeiding en egskeiding word makliker met hulp. Sosiale en professionele ondersteuning is noodsaaklik. So, moenie huiwer om uit te reik nie.

Gedeelte: