En die misbruik gaan voort: Saamwerk met u mishandelaar

En die misbruik gaan aan

Daar is altyd 'n beduidende hoeveelheid risiko verbonde aan die verlaat van 'n beledigende verhouding, wat eksponensieel vergroot wanneer kinders betrokke is. Vir sommige maak die misbruik 'n einde aan hul misbruiker. Vir diegene wat kinders saam deel, is dit 'n heel ander verhaal. In baie state is die tipiese besluit rondom ouerskapstyd en besluitnemingsverantwoordelikhede vir ouers wat besluit om uitmekaar te gaan, dat albei ouers naby gelyke ouerskapstyd is en dat albei ouers verantwoordelikhede vir besluitneming gelykop deel. Verantwoordelikhede vir ouers sluit dinge in soos waar die kind skoolgaan, watter mediese prosedures gedoen word en deur wie, watter godsdiens die kind geleer word en aan watter buitemuurse aktiwiteite die kind mag deelneem. In teorie lyk dit asof hierdie tipe besluite in die die beste belang van die kind, sodat albei ouers hul invloed op die grootmaak van hul kinders kan deel. Wanneer huishoudelike geweld in die ouerverhouding aanwesig was, laat besluite soos hierdie toe dat die misbruik voortduur.Waaroor gaan gesinsgeweld?

Gesinsgeweld sluit nie net fisiese mishandeling van 'n intieme maat in nie, maar sluit baie ander aspekte van 'n verhouding in, waar mag en beheer gebruik word om mag oor een maat te manipuleer en te handhaaf. Ander maniere van mishandeling is die gebruik van kinders om beheer te handhaaf, soos om te dreig om kinders weg te neem of om die kinders te gebruik om boodskappe aan die ander ouer oor te dra; ekonomiese misbruik te gebruik, soos om nie een maat toe te laat om van familieinkomste te weet of toegang te hê nie, of om 'n toelaag te gee en om kwitansies vir alle aankope te verwag; emosionele mishandeling te gebruik soos om een ​​maat van die hand te sit, hulle mal te laat voel of hulle skuldig te laat voel vir ander se onvanpaste gedrag; dreigemente en dwang gebruik om een ​​van die vennote te laat vaar of onwettige dade te doen.Op grond van die verskillende metodes wat een maat mag en beheer in 'n verhouding kan handhaaf, hoef die twee nie saam te woon om mishandeling aanwesig te wees nie. Vir 'n mishandelde maat om kontak en besprekings te voer oor hoe om hul kind (ers) die beste by hul mishandelaar op te voed, kan hulle voortgesit word. In 'n sagter vorm, kan die beledigende maat nie saamstem met besluite oor watter skool die kind moet gaan nie en die besluit gebruik om die ander ouer te manipuleer om iets anders te gee wat hulle wil hê; spesifieke ouerdae, veranderinge aan wie vervoer aan wie verskaf, ens. Die beledigende maat mag die kind toelaat om geestesgesondheidsorg of berading te bekom (as daar gesamentlike besluitneming is, moet terapeute toestemming van albei ouers verkry) sodat hulle aanstootlike besonderhede word nie aan die terapeut gedeel nie. Selfs as huishoudelike geweld nie voorkom nie, gebruik ouers hul kinders dikwels om boodskappe van die een ouer na die ander oor te dra of om sleg teenoor die ouer teenoor hul kinders te praat. Wanneer huishoudelike geweld bestaan, kan die beledigende maat tot die uiterstes gaan en hul kinders leuens vertel oor die ander ouer, wat die kinders laat glo dat die ander ouer mal is en in uiterste gevalle ouervervreemdingsindroom veroorsaak.

Hoekom eindig dit nie?

Dus, gewapen met al hierdie inligting, waarom kry ouers met 'n geskiedenis van gesinsgeweld 50-50 verantwoordelikhede vir besluitneming? Wel, hoewel daar wette is wat regters toelaat om die status quo van die 50-50 te omseil, benodig regters baie keer 'n skuldigbevinding aan gesinsgeweld om die statuut te gebruik om hul besluite te neem. In teorie is dit weer sinvol. In die praktyk, gebaseer op wat ons van gesinsgeweld weet, sal dit nie diegene beskerm wat die meeste beskerming benodig nie. Slagoffers van gesinsgeweld meld hulle om baie redes nie by die polisie aan nie en volg nie klagtes in nie. Hulle is oor en oor gedreig en geïntimideer en glo dat die mishandeling net erger sal word (as dit by baie geleenthede waar is) as hulle rapporteer wat met hulle gebeur. Hulle is ook meegedeel dat niemand hulle sal glo nie, en baie slagoffers ervaar ondervraging en ongeloof deur wetstoepassers en hulle vra die moeilike vraag: 'Waarom gaan u nie net nie?' Daar is dus heelwat sake in die gesinshof, waar huishoudelike geweld teenwoordig is, wel aangemeld is, maar dit word nie in ag geneem wanneer ouerskapstyd en ander kritieke besluite geneem word nie. En so gaan die misbruik voort.Oplossings

As u sukkel om saam met u mishandelaar ouer te word, is die beste ding om u grense te handhaaf, u ondersteuningsnetwerk op te bou, alles op te teken en u kinders se behoeftes voorop te hou. Daar is agentskappe wat toegewyd is aan die ondersteuning van slagoffers van gesinsgeweld, sommige het regshulp indien nodig. Kontak 'n terapeut as die situasie te moeilik voel om te hanteer of as u nie die grense in die hofbevel kan handhaaf nie. Alhoewel dit 'n moeilike pad is, hoef u nie alleen daarheen te reis nie.