15 Gesinsverstrengelingstekens wat jy moet ken

Gesin van vier wat saam poseer

In hierdie artikel

Die meeste sal saamstem dat die ideale gesin een is waar lede naby, liefdevol en ondersteunend is. Maar is daar iets soos om te na aan jou gesin te wees? Diegene wat verstrengelde familietekens ervaar, sal ja sê.

Tekens van gesinsverstrengeling kan moeilik wees om te sien omdat hulle hulself dikwels voordoen as 'n liefdevolle, hegte gesin. Maar die waarheid is, die verstrengelde gesinsisteem is moeilik vir almal wat betrokke is en behels dikwels 'n vlak van beheer wat jy nie presies sou noem 'n sterk familieband .

Definisie van 'n verstrengelde familie

Wat is ineenstorting? Kyk hierdie video om meer te wete te kom.

Wat is 'n verstrengelde gesin? Die definisie van verstrengeling is om iets te verstrengel of vas te vang.

Stel jou voor dat 'n visserman in die water staan ​​wat sy sleepnet gebruik om 'n paar visse in te trek, net om te sien dat hy meer as vyftig visse ingetrek het. Hulle klap almal teen mekaar met nêrens om heen te gaan nie.

As jy dink aan 'n verstrengelde gesinsdefinisie, het dit dieselfde energie: Families wat soms te naby is vir troos. Die verstrengelde gesinsdefinisie is een waar daar geen grense is nie.

5 kenmerke van verstrengelde gesinne

Die tekens van verstrengeling is moeilik om te sien wanneer jy dit leef. Hier is vyf algemene kenmerke van verstrengelde ouer-kindverhoudings om op te let.

1. Om ander as buitestanders te beskou

Dit is natuurlik om naby aan jou gesin te voel, maar wanneer nabyheid duik in beheersende gedrag , skep dit 'n sosiale wanbalans.

Navorsing toon dit beherende ouers dra by tot sosiale angs in hul kinders. Deur hul kinders te verhinder om sosiale gedrag te beoefen, beperk ouers die potensiaal vir kinders om gemaklik en selfversekerd te raak rondom ander buite die gesin.

|_+_|

2. 'n Vervaagde lyn tussen ouerskap en vriendskap

Baie ouers hoop om eendag het 'n vriendskap met hul kinders , maar hierdie vriendskap moet nie hul rol as ouer ignoreer nie.

Ouers in verstrengelde gesinne betrek dikwels hul kinders by volwasse kwessies wat onvanpas is vir 'n gesonde ouer-kind-dinamiek.

3. Oorbetrokkenheid in kinders se lewens

Die Tydskrif vir Huisartskunde en Siektevoorkoming meld dat onseker gesinsaanhangsels sal die gesinsdinamiek negatief beïnvloed.

Om oormatig betrokke te wees by mekaar se lewens kan skool, werk en toekomstige verhoudings buite die huis benadeel.

|_+_|

4. Konflikvermyding

Paartjie het konflik voor kinders

Kinders in 'n verstrengelde gesinsisteem het dikwels probleme om nee te sê. Hulle is so gefokus daarop om hul ouers te behaag dat hulle dikwels sal toegee aan hul ma of pa se wense bloot om te verhoed dat hulle skuldig voel of konflik skep.

5. Maklik seergemaak of verraai

Verstrengelde gesinne het 'n ongewone vlak van nabyheid en voel seergemaak wanneer hul kind of ouer nie tyd saam wil spandeer nie. Dit kan 'n buitensporige gevoel van verraad oor klein situasies veroorsaak, soos nie vakansie saam deur te bring of sosiale planne verbreek.

|_+_|

Is ineenstorting in gesinne dieselfde as om 'n hegte gesin te hê?

’n Gesonde gesin is een waar die ouers ondersteunend is en duidelike riglyne stel om te help grootmaak en hul kinders beskerm .

Kinders word op hul beurt groot en leer oor hulself en die wêreld. Hulle verkry onafhanklikheid en persoonlike grense ontwikkel .

Gesonde gesinne toon respek en liefde vir ander in die huishouding.

Aan die ander kant is een van die grootste verstrengelde familietekens om te betrokke by mekaar se lewens te wees, tot die punt van beheer.

Kinders van verstrengelde gesinne kort hul eie identiteit en het 'n moeilike tyd afhanklik of outonoom te word.

15 tekens van versteuring in 'n gesin

Hier is 15 tekens dat jou gesin deur verstrengeling gaan.

1. Ouers is oorbeskermend

Een van die mees noemenswaardige verstrengelde familietekens is oorbeskermende ouers.

Baie ouers is beskermend , en met reg, maar 'n verstrengelde verhouding sal 'n ouer se algemene besorgdheid oor hul kind neem en dit op sy kop keer.

Ouers onder hierdie omstandighede mag dalk bedreig voel deur iemand anders wat inkom en hul kind se tyd neem, en dit is dikwels hoekom diegene met verstrengelde gesinspatrone dit moeilik vind om verhoudings buite die huis te hê, romanties of andersins.

|_+_|

2. Voel angstig wanneer jy weg is van familielede

Volgens die verstrengelde gesinsdefinisie is familielede baie na aan mekaar. Hulle spandeer al hul tyd saam en is diep gewortel in mekaar se persoonlike lewens.

As gevolg hiervan is een teken van familieverstrengeling angstig of senuweeagtig voel wanneer interaksie met iemand buite die gesin is.

3. Huweliksonenigheid

Wat is 'n verstrengelde gesin? Dit is dikwels een waar daar onstabiliteit in die ouer se huwelik is.

Ouers in die verstrengelde gesinspatroon sal 'n wanfunksionele huwelik hê en vertrou in hul kinders oor volwasse kwessies. Ouers kan ook emosionele ondersteuning van kinders soek tydens huwelikskrisisse.

|_+_|

4. Ouers wat soos kinders optree

Die verstrengelde gesinsisteem is dikwels gewortel in ongesonde emosies en skep 'n onooreenstemmende ouer-kind-dinamiek. Verstrengelde ouer-kind-verhoudings kan selfs 'n volwassene hê wat soos 'n afhanklike optree en 'n kind wat vir alles probeer sorg.

5. Uiterste stres

Een studie wat gefokus het op verskillende gesinsgebonde vlakke het gevind dat kinders met verstrengelde familietekens dikwels hul probleme geëksternaliseer het.

Stres word dikwels geëksternaliseer deur kinders wat onder die verstrengelde gesinsdefinisie leef.

|_+_|

6. Ouers wat verslawing in die gesig staar

Ongelukkig het baie wat onder die verstrengelde gesinsdefinisie leef ouers wat verslawingskwessies in die gesig staar. Dit is algemeen omdat dwelm- of alkoholafhanklikhede minder geneig is om by gesinsgrense te hou.

7. Sukkeling in romantiese verhoudings

Wat het 'n verstrengelde gesin met romantiese verhoudings te doen? Baie.

Daardie deel van hierdie gesinsdinamiek kan probleme ondervind romantiese verhoudings te handhaaf . Dit is dikwels as gevolg van skuldgevoelens omdat hulle nie meer tyd saam met hul gesin spandeer het nie of hul maat voel soos 'n tweede viool vir die gesin.

Oorbetrokkenheid deur die gesin by romantiese sake dra by tot verhoudingsfrustrasies.

|_+_|

8. Geen agting vir persoonlike ruimte nie

Een van die grootste verstrengelde familietekens is a gebrek aan respek vir persoonlike ruimte .

Diegene in 'n verstrengelde verhouding sal dikwels dinge doen soos om te eis dat daar geen geheime tussen familie is nie, tegnologiese privaatheid soos e-posse en teksboodskappe binnedring, en ander grense oorsteek soos om 'n kind se joernaal/dagboek te lees.

9. Ouerskap met 'n geestesongesteldheid

Wat is 'n verstrengelde ouer? Hulle kan 'n geestesongesteldheid hê , wat dit moeilik maak om gesonde grense te trek.

’n Ouer wat nie na hul geestesgesondheid omsien nie, stel hul kind in gevaar vir sosiale en emosionele probleme wat hul gedrag negatief kan beïnvloed.

|_+_|

10. 'n Sterk eis vir lojaliteit

Paartjie wat argumenteer

Een van die mees ooglopende verstrengelde familietekens is 'n eis vir lojaliteit.

Die verstrengelde gesinsisteem maak kinders so na aan hul ouers groot dat hulle skuldig en dislojaal voel omdat hulle hul onafhanklikheid najaag.

11. Voel vasgevang of versmoor

Wat is 'n verstrengelde gesin? Dit is 'n situasie waar familielede dikwels versmoor voel deur hul ouers of broers en susters se aandag.

Hulle voel dalk dat hulle niks vir hulself kan hê nie. Daar is 'n gebrek aan privaatheid wat hulle vasgevang laat voel.

|_+_|

12. Familie spandeer buitensporige baie tyd saam

Familie kuier lekker op die strand

Die verstrengelde gesinsdefinisie verwys na verstrengelheid, presies hoe gesinne in hierdie situasie optree.

Natuurlik is dit lekker om naby jou familie te wees, maar jy kan dalk in 'n verstrengelde verhouding wees as jy altyd by jou gesin is en nie enige vriendskappe of stokperdjies het wat dit nie insluit nie.

13. Voel belas deur verantwoordelikheid

Nog 'n algemene verstrengelde gesinsteken is dat kinders te verantwoordelik voel vir hul ouer se behoeftes en gevoelens.

’n Verstrengelde gesinsisteem dwing soms ’n kind om ’n volwassene se rol in die ouer-kind-dinamiek op te neem, wat hoogs ongesond is.

|_+_|

14. Gebrek aan onafhanklikheid

Wat is 'n verstrengelde gesin? 'n Verstrengelde verhouding laat kinders voel dat hulle nie hul eie lewensdoelwitte kan vorm nie. Selfs om by 'n kollege buite die stad aansoek te doen, kan 'n kind laat voel dat hulle hul gesinseenheid verlaat.

15. Opsoek na sake en aandag

Een van die meer algemene verstrengelde familietekens is jong volwassenes wat altyd bekragtiging soek.

Diegene wat in verstrengelde gesinsverhoudings was wat nou in romantiese verhoudings is, kan hierdie bekragtiging soek (of 'n begeerte om verbintenisvry te wees nadat hulle so lank aan die familie gebind was) kan meer wees geneig tot seksuele ontmoetings buite die verhouding.

|_+_|

Genesing van 'n verstrengelde gesinsisteem

Deel van die verstrengelde gesinsdefinisie is dat jy en jou gesin feitlik verweef is, wat maak genesing van die trauma van jou ervarings moeilik.

Hier is drie sleutelstappe om voort te gaan uit jou verstrengelde verhouding.

  • Verstaan ​​grense

Verstrengelde gesinsverhoudings maak dit moeilik om grense te skep aangesien familielede dikwels oormatig by mekaar se lewens betrokke is.

Die eerste stap om gesond te word, is om grense te stel wat jou gesin se toegang tot jou persoonlike lewe beperk.

Onthou, dit is nie 'n wrede stap nie. Dit is 'n noodsaaklike een.

Kinders wat in hierdie lugdigte huishoudings grootgemaak word, word gelei om te glo dat persoonlike grense selfsugtig is of dat die stel daarvan beteken dat jy nie jou gesin liefhet nie.

Dit is nie waar nie.

Grense is nie selfsugtig nie. Hulle is nodig vir persoonlike groei.

|_+_|
  • Gaan na terapie

Om 'n terapeut te vind wat goed vertroud is met die verstrengelde gesinsisteem is die eerste stap.

Om na terapie te gaan kan jou help om jou gesin se verstrengelde gesinseienskappe te verstaan ​​en hoekom hierdie situasie jou huisdinamiek geword het.

’n Terapeut kan jou ook help werk deur eiewaarde en aanhegtingskwessies, help jou met die stel van grense, en help jou in die algemeen met herstel.

  • Reis na selfontdekking

Een van die belangrikste tekens van ineenstorting in gesinne is om so afhanklik en geheg aan jou gesin te wees dat jy nie die tyd geneem het om jouself te ontdek nie.

Gaan op 'n reis van selfontdekking deur tyd vir jouself te maak.

Neem 'n solo-vakansie, verken nuwe stokperdjies, of gaan uit die stad vir universiteit of werk. Maak jou vriende en doen dinge wat jou gelukkig maak en vul jou siel met opgewondenheid.

|_+_|

Ter afsluiting

Noudat jy die grootste verstrengelde gesinstekens ken, sal jy kan identifiseer of jou gesin in hierdie kategorie val.

Om 'n paar verstrengelde familietekens te hê, beteken nie noodwendig dat jou huislewe giftig is of was nie, maar dit is altyd die beste om weg te groei van medeafhanklikheid of situasies wat jou laat voel dat jy nie gerespekteer word nie.

Stop die verstrengelde gesinspatroon deur te herontdek wie jy is en gesonde grense met jou ouers en broers en susters te stel.

Terapie kan 'n wonderlike hulpmiddel wees om voort te gaan van 'n verstrengelde verhouding en om by die wortel uit te kom van enige gehegtheidskwessies waarmee jy te doen het as gevolg van jou opvoeding.

Om uit te vind wie jy is, is soos om vars lug in te asem ná jare se besoedeling. Moet nooit ophou veg vir jou reg op onafhanklikheid en respek nie – selfs al beteken dit om gesinsverhoudings uit jou lewe te sny.

Gedeelte: